Бизнес Справка
К И С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД

К И С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД

Фирма: К И С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД
Адрес: София, ж.к Лозенец, Плачковица 1

К И С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД

консултантски и инженерни услуги