Бизнес Справка
Лилия Хив ООД

Лилия Хив ООД

Фирма: Лилия Хив ООД
Телефон: 029356900, 029802501, 029802473
Факс: 029803013
Интернет сайт: http://liliahiv.com

ЛИЛИЯ ХИВ ООД

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е компания, създадена през 1991 година като събирателно дружество и е преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 г.
Пстепенно фирмата се развива в областта на строителството, като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на:
 • отопление, вентилация, климатизация;
 • газопроводи, газови инсталации и съоръжения;
 • топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи;
 • абонатни станции, котелни централи;
 • нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост;

 • хладилни камери, хладилни тунели;
 • метан-станции;
 • когенератори.

 

ЛИЛИЯ ХИВ ООД е официален дистрибутор за България на следните реномирани производители:
 • GARIONI NAVAL – Италия: парогенератори, парни и водогрейни котли, котли с диетермично масло, котли на биомаса – котли-утилизатори, както и всички аксесоари към тях.
 • TECNOCASA – Италия: газови термопомпи – производство на япоската фирма AISIN TOYOTA Group.
 • ROBUR – Италия: топловъздушни апарати на газ, газови конвектори.
 • HEIZER – Италия: газови бойлери.
 • L’ISOLANTE K-FLEX – Италия: топлоизолация за съдове и тръбопроводи.

 • MET MANN – Испания: генератори за топъл въздух.
 • AZ POKORNY – Полша: гъвкави неръждаеми тръби за газ и вода.
 • EUROHEAT – Полша: въздушни завеси, топловъздушни апарати.
 • EUROGAMMA 2000 – Италия: магнитни преобразуватели за вода.
 • КАЛУЖСКИ ТУРБИНЕН ЗАВОД – Русия: турбогенератори.
Фирмата разполага с проектантско бюро, монтажни групи, група за сервизна поддръжка и търговски отдел.
При изпълнение на СМР фирмата използва собствени налични материали и съоръжения или доставени такива на преференциални цени.
Качественото изпълнение на строително-монтажните работи е гарантирано от Ръководния екип на ЛИЛИЯ ХИВ ООД, който обръща особено внимание на качеството още във фаза Проектиране и контролира изпълнението по време на целия строителен процес.
Ръководният екип има необходимия професионален опит и разполага с необходимата механизация и техника, както и висококвалифицирани работни кадри за качествено и срочно изпълнение на строителни обекти.
Компанията е член на:
 • Българска търговско-промишлена палата;
 • Национален инсталационен съюз;
 • Българска асоциация за бизнес и туризъм;
 • Национален съюз на независимите енергопроизводители – НСНЕ „Екоенергия”.