Бизнес Справка
Лубрика ООД

Лубрика ООД

Фирма: Лубрика ООД
Адрес: Русе, бул. България 125А
Телефон: 082814816
Факс: 082814814
Интернет сайт: http://lubrica.com

ЛУБРИКА ООД

Фирма Лубрика ООД е основана през 1996 година с предмет на дейност производство и търговия с нефтохимически продукти.
Фирмата разполага с лаборатория, извършваща физико-химични изпитвания (кинематичен и динамичен вискозитет, пламна температура, обща алкалност и др.) и класификационни изпитания (вискозитет на изпомпване MRV , загуби на изпарение по НОАК и др), съобразени със съответните стандарти.
 
Предлагаме следните услуги:
  • Индустриални масла – греси, компресорни масла, металообработващи, специални масла, текстилни, топлопренасящи, трансформаторни, турбинни, хидравлични
  • Моторни масла – двигателни масла, специални течности, трансмисионни масла
ЛУБРИКА инвестира в иновативни технологии, които съкращават производствените разходи, намаляват ефекта върху заобикалящата ни среда и повишават качеството на крайния продукт.
Ние се ангажираме да опазваме околната среда, като поддържаме високи стандарти на безопасност.
Опитния и дългогодишен персонал способства за професионализма и коректността при обслужването на всеки клиент.

Фирмата работи за изграждане на дълготрайни връзки с партньорите си чрез висок професионализъм и взаимно доверие.
 
Успехът на ЛУБРИКА се дължи на натрупания ни опит, находчивостта ни в бизнес средата, силните партньорства и доказаната способност да доставяме висококачествени услуги и продукти.