Бизнес Справка
МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ

МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ

Фирма: МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ
Адрес: Сливен, ул. Хр. Ботев 1
Телефон: 044611700
Факс: 044624326
Интернет сайт: http://mbal.sliven.net

МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Иван Селимински АД - Сливен е със седалище ул. Хр. Ботев 1.

 

Първата градска болница в град Сливен е открита през 1879 година в базата на военния лазарет. Болницата функционира с 15 легла и се помещава в стара турска къща с ниски стаи и един коридор. За издръжката и управлението на болницата се грижи благотворителното дружество Свети Пантелеймон.

 

През 1888 година лечебното заведение е разширено в губернска болница с 50 легла, обявена за първокласна. Първият управител на болницата е д-р Георги Вълков Миркович, а окръжен лекар е д-р Начо Планински. Първата старша сестра е Елена Черкас - изпратена от Руския Червен кръст, да подготви жени от местното население за милосърдни сестри, които не само да я заместят след нейното заминаване в Русия, но и да обучават новопостъпващите.

 

През 2001 година болницата получи акредитационна оценка Много добра с четири звезди за срок от три години, за цялостната дейност на лечебното заведение, както и за възможностите, за обучение на студенти и специализанти. 

 

От пролетта на 2010 година изпълнителен директор на болницата е д-р Васислав Петров. Той е управител на Медицински център Д-р Георги Вълков Миркович, създаден с Учредителен акт на Съвета на директорите на МБАЛ Д-р Иван Селимински АД. Под негово ръководство се извършват редица промени, които водят до повишаване стабилността на болницата, подобряване условията на работа на персонала и обслужване на пациентите.

 

Към момента МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен е предпочитано лечебно заведение от Сливенска, Бургаска и Ямболска област.

 

В здравното заведение работи екип от квалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат опит.

 

През 2010 година е открито ново вътрешно отделение, пулмологично и нефрологично отделение са отделни, възстановено е отделението по лицево - челюстна хирургия.

 

2011 година е много успешна за МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен, заделени са средства за ремонти и закупуване на нова апаратура - два апарата за реанимация, респиратор и анестезиологичен апарат, нов апарат за хемодиализа, операционна лампа, която бе инсталирана в отропедичната операционна, 12 монитора, с които са дооборудвани някои отделения, закупен е и нов ехографски апарат. Болницата разполага с рентгенова и лабораторна апаратура, нов ядрено магнитен резонанс, ойто работи с пациенти и нов скенер.

 

Проекта на болницата за около 8 милиона лева е усвоен. Лечебното заведение разполага с рентгенова и лабораторна апаратура, нов ядрено магнитен резонанс и нов скенер.

 

Болницата има нова сграда за лечение на болните от туберкулоза. 

 

Оделението по хемодиализа е в новопостроената сграда, която се намира в двора на болницата.

 

В МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен вече работи с пациенти Ядрено - магнитният резонанс.