Бизнес Справка
МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ

МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ

Фирма: МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ
Адрес: Трявна, ул. Лясков дял № 1
Телефон: 067762167, 067762256
Интернет сайт: http://hospital-tryavna.com

МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Теодоси Витанов ЕООД гр.Трявна е съвременно лечебно заведение за болнична помощ.      

 

Всички пациенти от ЕС с диагнози, включени в клинични пътеки, които са здравноосигурени, имат право да се лекуват безплатно в болницата,  насочени от личния лекар или идвайки сами , специалист или от спешна помощ.

Пациенти от страни извън ЕС и пациенти с прекъснати здравноосигурителни права   се лекуват – срещу заплащане по утвърден от управителя ценоразпис.


МБАЛ Д-р Теодоси Витанов ЕООД отговаря на европейските стандарти за болница, като сграден фонд, медицинска техника и персонал , което ще ни позволява да останем и да се развиваме в бъдеще в така наречения болничен пазар  здраве.

Град Трявна е туристически, духовен и културен център в сърцето на България, в който човек може да  работи, учи и живее пълноценно. Разположен е в северните склонове на живописната Стара планина, в долината на Тревненска река. Има население около 13 хил. жители.

 

Градът стои на равно разстояние от  Варна и София  – 245 км, на 170 км от Пловдив, на 219 км от Бургас и 130 км от Русе. Планински въздух,  вековни гори, много зеленина, съвременна архитектура, бистри води, съчетана с красотата на възрожденските къщи – това е град Трявна.

 

Град Трявна е с надморска височина 450 м. и се характеризира с климат ,характерен за нископланинската зона.

 

Климатът в региона е умерено-континентален, отличаващ се със сравнително топло лято и студена зима. Валежите са с подчертано континентален характер.

 

Регионът се характеризира със средна по сила и продължителност слънчево греене, с достатъчно висок интензитет на  аеройонизация и ултравиолетови лъчи,чистота на въздуха, наситен с растителни аромати, фитоциди, пейзажно въздействие на живописни планински местности, разходки, теренно лечение,  условия за туризъм, спортуване без големи натоварвания.

Средногодишните температури и влажност са ниски в сравнение с низините ,които определят региона като зона на комфорт. По високите планински части снежната покривка се задържа около 110 дни. Биоклиматичните условия с недразнещи фактори в региона блгоприятстват общооздравителните програми за  рекреация и възстановяване на здрави хора  през годишната им почивка, за повишаване на резистентността на организма след прекарани остри заболявания /повишена продукция на интерферон/.

Използвани правилно и дозирано те действат върху различни функции на организма и патогенетични звена при болестни процеси: противоалергично – повишава се неспецифичната хипосенсибилизация при бронхиална астма,  стимулиране на липолизата –при обезитас,повишаване на кислородното насищане на организма-природна оксигенотерапия и подобряване на показателите на дишане при белодробни болести, подобряване на глюкозната усвояемост при диабет, подобряване на физическа и умствената работоспособност.

Релефът и климатичните особености на региона са причина гр. Трявна да бъде избран от цар Борис ІІІ и царица Йоана за построяването на първият в страната климатичен санаториум за белодробни заболявания, открит през 1944 г. През 1993 г. е построено първото в страната ни SOS детско селище.

 

Община Трявна разполага с красиво езеро, един закрит и два открити плувни басейна. Тревненското езеро е идеално  място за предлагане на богато разнообразие от туристически услуги. В Тревненския край се намират следи от материалната култура на всички различни племена и народи, живели тук в продължение на хилядолетия.

 

Самия град Трявна със своята запазена възрожденска архитектура, музеи,  паметници, църкви и художествени галерии, в които са представени непреходните ценности на уникалните иконописна и резбарска тревненски школи, винаги е привличал посетители от цял свят.

Музеят Тревненска иконописна школа е единственото място у нас, където могат да се видят събрани над 160 икони на шестте прочути зографски рода от Трявна -  Минчевски, Витановски, Поп Димитър Кънчевски и Венковски. Трявна е родно място на съратника на Левски - Ангел Кънчев и на знаменития поет Пенчо Славейков.1

 

 

МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ има дългогодишна история - официално е открита като третостепенна държавна болница през 1912 г. със 10 легла.  След 1944 г. към нея се открива поликлиника с двама лекари. През 1950 г.  поликлиниката и болницата се обединяват, като стационарът е с 15 легла, от които 6 са родилни.

 

От 1 януари 1950 г. става Обединена градска болница, а от 1968 г. – Районна болница с вътрешно отделение с 20 легла,  хирургично отделение, акушеро-гинекологично и детско отделение с по 15 легла. Отделенията са ситуирани в различни сгради в града. От 1996 г. всички отделения са преместени в  нова сграда, построена специално за болницата.

 

През месец септември 2000 г. Общинска болница – Трявна е преобразувана в търговско дружество МБАЛ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ ЕООД с 100% общинска собственост. От преобразуването до 2011 година функционира средногодишно с 75 брой легла . От 2012 година леглата са 82 легла.

Мисията на болницата е: оказване на достъпна и качествена болнична помощ на пациенти с възникнали остри или обострени хронични заболявания по профила на разкритите специалности, допринасяща за укрепване и възстановяване здравето на населението, снижаване заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота.

Структурата на болницатасъответства на напълно на законовите изисквания и се състои от:

 • диагностично-консултативен блок, включващ приемно-консултативни кабинети,  микробиологична лаборатория, патоморфологична лаборатория, клинична лаборатория, отделение по образна диагностика
 • стационарен блок с 6 отделения/вътрешно отделение, отделение по ортопедия и травматалогия , детско отделение, отделение по  интензивно лечение и анестезиология ,неврологично отделение и отделение по физикална и рехабилитационна медицина / с общо 82 легла,
 • административно-стопански блок.
 • болнична аптека
 • Район на обслужване.


Основните приоритети, които се поставят пред болницата са:

 • повишаване на икономическата ефективност от дейността на базата на контролиране на разходите при наличните финансови възможности
 • повишаване качеството на оказваните здравни услуги, отговарящо на приетите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика
 • разширяване спектъра на оказваните здравни услуги
 • постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация чрез активно включване в системата на здравното осигуряване
 • подобряване представянето на болницата пред обществеността.
 • скъсяване на листата на чакащите за рехабилитация и физиотерапия на пациентите нуждаещи се от оперативно лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат


Развитието на човешките ресурси се характеризира със стабилност на броя на лекарите и специалистите по здравни грижи. Към 01.01.2012 г.  броя на длъжностите в болницата е 104, от които 27 лекарски /7 са със две специалности и 1 хабилитирано леце-проф.Аспарухов/,  49 за специалисти по здравни грижи, 1 фармацевт (в т.ч. 32 медицински сестри, 3 рентгенови лаборанти,  6 клинични лаборанти, 4 медицински фердшери,  4 рехабилитатори) и 26 – друг персонал, в т.ч. 16 санитари.


Доверете ни се!