Бизнес Справка
Медицински център Велинград 2017 ЕООД

Медицински център Велинград 2017 ЕООД

Фирма: Медицински център Велинград 2017 ЕООД
Адрес: Велинград, кв. Лъджене, бул. Съединение 49
GSM: 0893663961
амбулаторни прегледи велинград, висококвалифициран медицински екип велинград, всички видове амбулаторни прегледи велинград, добри медицински специалисти велинград, добро здравно заведение велинград, ехография на вътрешни органи велинград, здравен медицински център велинград, извънболнична помощ велинград, имунизации и реимунизации велинград, качествени здравни услуги велинград, качествени медицински грижи велинград, клинико биохимични изследвания велинград, клинична лаборатория велинград, лечебно диагностична помощ велинград, медицинска помощ велинград, медицински изследвания велинград, медицински консултации велинград, медицински център велинград, медицински център велинград 2017 еоод, мц велинград, мц велинград 2017 еоод, препоръчан медицински център велинград, психологично консултиране велинград, рентгенови снимки велинград, рентгенографии велинград, скенер велинград, утвърдени лекари велинград

Информация

Медицински център Велинград 2017 ЕООД е здравно заведение за диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни и консултации по различни медицински специалности.

 

Предоставя пряк достъп до специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ, като поема пълен ангажимент към здравословните проблеми на пациентите в целия лечебно - диагностичен процес, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти.

 

Разполга с екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат опит в различни области на медицината с практики в кабинети по:

 

 • - Вътрешни болести

 

 • - Кардиология

 

 • - Неврология

 

 • - Гастроентерология

 

 • - Нефрология

 

 • - Педиатрия

 

 • - Пулмология

 

 • - Очни болести

 

 • - Офталмология

 

 • - Акушерство и геникология

 

 • - Ортопедия и Травматология

 

 • - Хирургия

 

 • - Физикална и рехабилитационна медицина

 

 • - Образна диагностика

 

МЦ Велинград се стреми да поддържа ефективна комуникация с високотехнологични болници, както и индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент.

 
Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти.

 

В центъра се осъществяват всички видове амбулаторни прегледи на здравноосигурени лица по съответните специалности, а също така и прегледи по желание на пациентите.


Издават се медицински документи, болнични листове за временна нетрудоспособност, протоколи за ТЕЛК, медицински свидетелства за брак, за шофьори, свидетелства пред съда.


МЦ Велинград разполага и с клинична лаборатория, в която се извършват всички клинико - биохимични изследвания.


Прегледите и изследванията се осъществяват след предварително плануване от медицинските координатори.