Бизнес справка
Месо и месни продукти в България
Бизнес справка | Месо и месни продукти в България
Месо и месни продукти 1-15 от 49 в България
АНГЕЛ САРАНДИЕВ
АНГЕЛ САРАНДИЕВ е месопреработвателно предприятие, занимаващо се с производството на месни заготовки, разфасофки, малотрайни, трайни и сурово сушени колбаси. Предприятието разполага със съврем
ИСМЕТ ШАБАНОВ - ОЛИМП 131
ET Исмет Шабанов - Олимп 131 е специализирана фирма за месо и месни продукти. Дейността включва овцевъдство, говедовъдство, износ и внос на месо от дребен рогат добитък и
ПЛЕМАКС ЕООД
ПЛЕМАКС ЕООД е фирма със седалище град Ботевград, бул. Цар Освободител 23. Развива своята дейност в областта на търговията. Занимава се с продажба на месо и месни продукти.
СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО ИНВЕСТ
СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО ИНВЕСТ е фирма, която развива търговия на едро и дребно с месни продукти на територията на Република България. Основната дейност на свинекомплекса е про
НАДЕЖДА М ООД
Фирма НАДЕЖДА-М е месопреработвателно предприятие основано през 1992 . Фирмата предлага на пазара мляно месо, кебапчета и полуфабрикати. За да задоволи нарастващото търсене на регионалния
БРАТЯ КЪРТЕВИ
Фирма БРАТЯ КЪРТЕВИ е основана през 1997г. с предмет на дейност месодобив. През 2001 г. фирмата изгражда нова производствена база с Цех Месодовив и Цех Месопреработка в село Радиново оборудвани изцяло
МЕСОКОМБИНАТ БАЙ ТЕЧО
МЕСОКОМБИНАТ БАЙ ТЕЧО, чиято основна дейност е месодобив и месопреработка, предлага на своите клиенти следните продукти: МЛЕНИ МЕСА И ЗАГОТОВКИ ОТ МЛЕНИ МЕСА:Кайма 60/40 - 500 гр., 250 гр.;
АЛДАГОТ ООД
АЛДАГОТ ООД е фирма, чиято основна дейност е производство и търговия на месо и месни продукти.
БРАВО ООД
БРАВО ООД е дружество, създадено през 1993 година, когато започва дейността си с производството на полуфабрикати с мляно месо и бързо се превръща в лидер в месопреработвателната промишленост. От 1996
ПЕПИ КОМЕРС
Фирма ПЕПИ КОМЕРС се занимава с производство, месопреработка, транспортиране и дистрибуция на произвежданите пакетирани и непакетирани месни заготовки. Предлагаме сл
ХЛАДИЛНА БАЗА ЗА ДИВЕЧОВО МЕСО
ХЛАДИЛНА БАЗА ЗА ДИВЕЧОВО МЕСО е с основенпрeдмет нa дeйност съхрaнение на месо от едъри дребен дивеч, преработване на дивечово месо -разфасовка, полуфабрикати и др., търговия -внос и износ
СТЕФАНОВ - ИВАН СТЕФАНОВ - 04 ЕООД
СТЕФАНОВ ИВАН СТЕФАНОВ 04 ЕООД е на българския пазар от 1998 година. Дружеството започва с производството на трайни сурово-сушени продукти и около 20 човека персонал, като експедира около тон продукц
ПИ АЙ 1
ПИ АЙ 1 ЕООД е търговска компания, създадена през 2008 година. Основана е от група технолози с дългогодишен опит и умения в хранителната индустрия и най-вече в месопреработката. Усилията на
МИКРОАРТ 7
МИКРОАРТ 7 е фирма, зъздадена през 1992 година. Изградила е дългогодишни партньорства и взаимно доверие със стремеж към перфектност, лоялност и отговорност.Ние не просто произвеждаме колбаси,
АГРОПЛАСМЕНТ 92 В АД
Фирма АГРОПЛАСМЕНТ 92 В АД е основана през 1996 г. Основната дейност на фирмата е отглеждане, гушене и клане на водоплаващи птици, добив на патешки дроб и месо, патешки субпродукти и производство на м
Месо и месни продукти 1-15 от 49 в България
БАНЕРИ
 • ВИКАРД БЪЛГАРИЯ ООД
 • ВИКАРД БЪЛГАРИЯ ООД
 • ВИКАРД БЪЛГАРИЯ ООД
 • Криейт Строй ЕООД
 • Криейт Строй ЕООД
 • Криейт Строй ЕООД
 • Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД
 • Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД
 • Вюрт Електроник ИБЕ БГ ЕООД
 • РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ
 • РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ
 • РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНА ИНДУСТРИЯ
 • Нс Индъстрис ЕООД
 • Нс Индъстрис ЕООД
 • Нс Индъстрис ЕООД
НОВИНИ