Бизнес Справка
Многопрофилна болница за активно лечение Сердика ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Сердика ЕООД

Фирма: Многопрофилна болница за активно лечение Сердика ЕООД
Адрес: София, ул. Дамян Груев 6, бивша болница по ендокринология
Телефон: 0882157399, 024889999
Интернет сайт: http://www.mbalserdika.com

Информация

Многопрофилна болница за активно лечение Сердика отвори врати през 2011 год. в гр. София, за да посрещне високите изисквания на своите пациенти, полагайки грижи за най - ценното - тяхното здраве.


МБАЛ Сердика е частен медицински комплекс разположен в центъра на София, ул. Дамян Груев 6, в сградата на бившата болница по ендокринология.


Модерното здравно заведение, предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на пациентите, нуждаещи се от активно лечение.


През тези седем години лечебното заведение затвърди добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите от столицата и страната получават качествени здравни услуги на европейско ниво.


МБАЛ Сердика разполага със съвременна апаратура, позволяваща извършването на редица диагностични и терапевтични процедури. Болницата е сертифицирана по ISO 9001:2008. Акредитирана през 2013 г. от Министерство на здравеопазването с най-високата акред. оценка за цялостна дейност (ОТЛИЧНА за срок от 5 години).


МБАЛ Сердика има сключен договор с НЗОК за 69 клинични пътеки и 14 амбулаторни процедури.


Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност. Медицинският персонал полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.


В МБАЛ Сердика, София се изършва диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности - вътрешни болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, детски и инфекциозни болести, анестезиология и интензивно лечение, хемодиализно лечение, физиотерапия и образна диагностика.


Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.


В здравното заведение практикуват лекари - специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.


МБАЛ Сердика е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.


МБАЛ Сердика разполага със следните отделения за клинично лечение :

 

 • Хирургично отделение
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Отделение уши, нос, гърло и хирургия на глава и шия
 • Отделение по анестезия и интензивно лечение
 • Отделение акушерство и гинекология
 • Отделение медицинска онкология
 • Отделение по ревматология
 • Операционен блок
 • Лаборатория по обща и клинична патология
 • Микробиологична лаборатория
 • Клинична лаборатория

 

МБАЛ Сердика се стреми да повишава качеството на предлаганите здравни услуги, съчетано с намаляване на цените за медицинска дейност - при доплащане, за здравно неосигурени и други пациенти.


Спазва максимата: " Ние работим за по-доброто качество на живот на своите пациенти! "