Бизнес Справка
Многопрофилна болница за активно лечение Сердика ЕООД - Информация за пациента

Многопрофилна болница за активно лечение Сердика ЕООД

Фирма: Многопрофилна болница за активно лечение Сердика ЕООД
Адрес: София, ул. Дамян Груев 6, бивша болница по ендокринология
Телефон: 0882157399, 024889999
Интернет сайт: http://www.mbalserdika.com

НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ:

 

 • Задължително трябва да представите своята ЛИЧНА КАРТА или друг личен документ, а за лица под 14г. – документ на придружител/настойник;
 • За здравноосигурени лица – направление № 7 за хоспитализация, което се издава oт личния лекар или лекар специалист;
 • Ако не сте здравноосигурено лице или нямате направление – заплащате по ценоразписа на болницата, който ще намерите на регистратура;
 • Ако имате допълнителна здравна осигуровка/застраховка, информирайте се предварително на тел. 02 488 9996 или 0882 157 396 какви са условията и предимствата за Вас (вж. по-долу компаниите, с които работим);
 • Ако имате хронични заболявания носете и рецептурна книжка; моля, донесете и по 2 копия от първата и последната (попълнена!) страница на рецептурната книжка;
 • Приемането става от регистратурата, където се регистрират Вашите лични данни, насочват Ви към съответния кабинет, откъдето става приема в отделенията;
 • При необходимост всички изследвания – образна диагностика, клинична или микробиологична лаборатория, ще Ви бъдат направени на място в болницата;


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

 

 • Самостоятелно настаняване в болнична стая
 • Телевизор
 • Интернет
 • Меню за хранене по избор
 • Индивидуална обслужване в стационар
 • Предпочитан екип от консултанти
 • Придружител

 

НЕОБХОДИМИ ВЕЩИ:

 

Необходимите вещи, които ще Ви трябват по време на престоя – пижама / нощница, чехли, кърпи, лични тоалетни принадлежности (четка, паста за зъби, тоалетен сапун, дамски превръзки).


ХРАНЕНЕ:

 

Храненето в МБАЛ „Сердика” ЕООД се осъществява чрез кетъринг фирма и е съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.


СВИЖДАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА:

 

 • Свиждания – В МБАЛ „Сердика” можете да посетите свой близък пациент всеки ден от 9,00 до 19,00 часа без ограничение като за целта моля, потърсете съдействие от дежурната сестра в съответното отделение;
 • Сведения за здравословното състояние на пациентите се получават от лекуващия лекар от 12.30 – 13.00 ч.;


ПРИ ИЗПИСВАНЕ:

 

 • Получавате 2 броя епикриза;
 • Ако имате нужда от болничен лист трябва да представите данните за своите работодатели и лична амбулаторна карта;
 • Определят се дати за контролни прегледи;

 

Застрахователни компании, с които работи МБАЛ Сердика:

 

ЗОК България Здраве ЗАД, Дженерали Застраховане АД, ДЗИ-Животозастраховане ЕАД, Фи Хелт Застраховане АД, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЗАД, ЗАД Здравноосигурителен институт АД, ЗД Съгласие АД, ЦКБ Живот ЗЕАД, ЗК Уника Живот АД;


Международни застрахователни компании: BUPA Global, Allianz Worldwide Care


За всякакви допълнителни въпроси и коментари не се колебайте да се свържете на тел.: 024889999, 0882157399 или на e-mail: info@mbalserdika.com.