Бизнес справка
Научноизследователска и развойна дейност в България
Бизнес справка | Научноизследователска и развойна дейност в България
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
 • Медицински център Велинград 2017 ЕООД
Производство, внос и продажба на дозиметрична апаратура
Приложни научни изследвания и иновации
ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ ПРИ БАН
ЦЕНТЪР ЗА ПРИЛОЖНИ РАЗРАБОТКИ ПРИ БАН се намира в гр.София. Център за приложни разработки при Българска академия на науките /ЦПР - БАН/ има предмет на дейност: Разработване на технологии и изработка н
НАЦИОНАЛЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТА
НАЦИОНАЛНИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТА е основан през 1950 год. като научно - изследователски институт към министерството на транспорта, включвайки научно - изследователска дейност
БАНЕРИ
 • Римпекс ООД - Светът на огнеупорните материали
НОВИНИ