Бизнес Справка
Научноизследователски сектор към СУ

Научноизследователски сектор към СУ

Фирма: Научноизследователски сектор към СУ
Адрес: София, бул. Драган Цанков 8
Телефон: 028654686, 028668719
Факс: 028656413
Интернет сайт: http://nis-su.eu
звено за изследователска дейност, звено за консултации и обучения софия, звено за научно изследователски проекти, звено за научно изследователски проекти софия, звено за приложни изследвания софия, звено за фундаментални изследвания софия, научноизследователски сектор към су, нис към су св климент охридски, нис към су свети климент охридски, нис су, сектор за експертна дейност към су, сектор за консултантска дейност към су, сектор за научноизследователска дейност към су, сектор за научноизследователски проекти към су, сектор за технологична дейност към су, сектор изследователска дейност софия, сектор консултации и обученият софия, сектор към су по приложни изследвания, сектор научно изследователски проекти софия, сектор по приложни изследвания софия, сектор фундаментални изследвания софия, фундаментални и приложни изследвания софия

Информация

Научноизследователски сектор към СУ Св. Климент Охридски

 

Научноизследователският сектор към СУ Св. Климент Охридски е създадена през 1964 год. от група ентусиазирани учени в областта на физиката, биологията и геолозията.


Но поради реорганизация в сферата на науката, сектора бива закрит през 1973 год.  Последиците от закриването му са крайно неблагоприятни, което води до възобновяване на дейността му през 1978 год., като структурно звено към Софийския Университет.


НИС е член на Асоциацията за Европейски научен и технологичен трансфер.

 

Научноизследователският сектор е звено, обхващащо дейността на академичния състав по организиране, обслужване и извършване на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори.

 

Изследователската дейност обхваща различни области на природните и обществените науки, като най - активно се изявяват в областите :

 

 • - информационни технологии
 • - микробиология и биотехнологии
 • - оптоелектроника и наноматериали
 • - синтез на нови органични и неорганични вещества
 • - термодинамика и хидродинамика на дисперсни системифизика на плазмата и газовите разряди
 • - лабораторни технологии за производство на реактивилазерна технология и апаратура
 • - екология и опазване на природната среда
 • - радиоактивно замърсяване на почвата, водата и въздуха
 • - регионална геология и геоложко картиране
 • - проблеми на висшето образование
 • - социални науки
 • - религиозни изследвания
 • - икономическа оценка на проекти и фирми.