Бизнес Справка
Научноизследователски сектор към СУ - Дейност

Научноизследователски сектор към СУ

Фирма: Научноизследователски сектор към СУ
Адрес: София, бул. Драган Цанков 8
Телефон: 028654686, 028668719
Факс: 028656413
Интернет сайт: http://nis-su.eu
звено за изследователска дейност, звено за консултации и обучения софия, звено за научно изследователски проекти, звено за научно изследователски проекти софия, звено за приложни изследвания софия, звено за фундаментални изследвания софия, научноизследователски сектор към су, нис към су св климент охридски, нис към су свети климент охридски, нис су, сектор за експертна дейност към су, сектор за консултантска дейност към су, сектор за научноизследователска дейност към су, сектор за научноизследователски проекти към су, сектор за технологична дейност към су, сектор изследователска дейност софия, сектор консултации и обученият софия, сектор към су по приложни изследвания, сектор научно изследователски проекти софия, сектор по приложни изследвания софия, сектор фундаментални изследвания софия, фундаментални и приложни изследвания софия


Утвърдил и наложил се като безспорен лидер в сферата си на дейност, Научноизследователският сектор към СУ Св. Климент Охридски извършва:

 

 • - Административно, финансово и логистично обслужване на научно-изследователски проекти.
 • - Търсене на източници на финансиране и партньори за научноизследователски проекти.
 • - Подпомагане изготвянето на предложения за нови проекти.
 • - Подпомагане организацията и координацията по изпълнение и управление на проекти.
 • - Мониторинг на изпълнението на проекти.
 • - Разработване системи за управление на качеството на проектната дейност.
 • - Технологичен одит на фирми.
 • - Подпомагане трансфера на иновативни технологии и научни резултати.
 • - Провеждане на консултации и обучения по проблемите на интелектуалната собственост.
 • - Провеждане на консултации и обучения по комерсиализация на научни резултати, включващо създаване на нови фирми, разработване на бизнес - планове.
 • - Осъществяване на връзки с други звена в СУ, с правителствени институции (НФНИ, МОН) и с други университети.
 • - Осигуряване на връзки с индустрията по линия на CERN.Популяризиране на резултатите от научно-изследоватеската дейност у нас и в чужбина.
 • - Участие в международни програми, мрежи и инициативи в изграждането на Европейското научно пространство.
 • - Организиране на конференции и семинари, свързани с НИД.
 • - Поддържане на Интернет страница, е - форум, Бази данни Проекти и Резултати.
 • - Издаване на месечен електронен информационен бюлетин.
 • - Издаване на Хоризонти - он - лайн журнал за академични публикации, свързани с научноизследователската и проектната дейност в СУ.
 • - Издаване на двуезичен Годишник с резултатите от научноизследователските проекти в СУ.
 • - Осигуряване на достъп до научна информация в сътрудничество с библиотеките в СУ и Централната университетска библиотека.