Бизнес Справка
Научноизследователски сектор към СУ - Услуги

Научноизследователски сектор към СУ

Фирма: Научноизследователски сектор към СУ
Адрес: София, бул. Драган Цанков 8
Телефон: 028654686, 028668719
Факс: 028656413
Интернет сайт: http://nis-su.eu
звено за изследователска дейност, звено за консултации и обучения софия, звено за научно изследователски проекти, звено за научно изследователски проекти софия, звено за приложни изследвания софия, звено за фундаментални изследвания софия, научноизследователски сектор към су, нис към су св климент охридски, нис към су свети климент охридски, нис су, сектор за експертна дейност към су, сектор за консултантска дейност към су, сектор за научноизследователска дейност към су, сектор за научноизследователски проекти към су, сектор за технологична дейност към су, сектор изследователска дейност софия, сектор консултации и обученият софия, сектор към су по приложни изследвания, сектор научно изследователски проекти софия, сектор по приложни изследвания софия, сектор фундаментални изследвания софия, фундаментални и приложни изследвания софия


Научноизследователският сектор към СУ Св. Климент Охридски извършва:

 


Бизнес информационни услуги

 

 • - Предоставяне на информация, относно европейски и национални политики и законодателства.
 • - Организиране на специализирани обучения с предоставяне на зала и лекторски екипи.
 • - Консултации относно програмите за подпомагане на МСП. Структурните фондове на ЕС.
 • - Консултация при регистриране на изобретения и полезни модели търговски марки и др. - по договаряне.
 • - Представяне на маркетингова, статистическа информация от специализирани бизнес-информационни източници, като уеб-сайтове и бази данни.
 • - Провеждане на обучения.

 


Консултантски услуги

 

 • - Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма.
 • - Съдействие при пазарната реализация на научни разработки - трансфер на нови продукти и процеси към наши и европейски партньори.
 • - Търсене на технологични и бизнес партньори.
 • - Съдействие при създаване на високотехнологични смесени предприятия.
 • - Консултация за подготовка на проекти за финансиране.
 • - Разработка на проекти за финансиране включително пълно проектно окомплектоване.
 • - Разработка на бизнес- планове.
 • - Разработка на проектно проучване.
 • - Проектна разработка.
 • - Консултации при контакти с външни клиенти и партньори.
 • - Присъствие на работна среща от наш представител.
 • - Преглед и оценка на иновативна идеи.
 • - Аутсорсване на проектна дейност.

 


Административни услуги

 

 • - Предоставяне на зала за обучения.
 • - Зала и обучение.
 • - Предоставяне на методики.