Бизнес Справка
НИМ ТРАНС ООД

НИМ ТРАНС ООД

Фирма: НИМ ТРАНС ООД
Адрес: Габрово, Северна индустриална зона, бул. Бойката 12
Телефон: 066803300
GSM: 0898551195
Факс: 066803320
Интернет сайт: http://nimtrans.com

НИМ ТРАНС ООД

 

НИМ ТРАНС ООД  е дружество, с основен предмет на дейност извършването на вътрешен и международен транспорт, спедиция и оформяне на митнически документи. Целта на фирмата е комплексното обслужване на своите клиенти.

 

 • - Транспорт със собствени автомобили от и до всички точки на  Европа, Русия и Украйна. Разработване на транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на Нашите клиенти. Редовна групажна линия от и за Чехия, Унгария, Словакия, Полша, Австрия, Германия, Италия, Испания - експресни услуги по тези релации с доставки по системата “от врата до врата”;
 • - Ежедневна групажна линия България - Румъния - България;
 • - Международна спедиция;
 • - Възможност за дългосрочно фиксирано поемане на заявките Ви;
 • - Добро транзитно време за  доставка на стоките Ви;
 • - Фиксиране на цени в дългосрочен план за желан от Вас период;

 • - Сигурност и качество на обслужване;
 • - Денонощна мобилна връзка;
 • - Професионална информация относно вида на товара и най-ефикасния начин за  траспортирането му;
 • - Комплексни решения съдържащи всички складови и транспортни манипулации на стоките и свързаните с това информационни, ръководни и контролни действия;
 • - Професионална информация относно вида на товара и най-ефикасният начин за транспортиране;
 • - Избор на оптимално трасе и вид на автомобила;
 • - АВИОКАРГО - Аеролифт Логистика ООД;
 • - Комбиниран транспорт по суша и въздух за доставка на Вашите стоки от врата до врата;
 • - Представителство на летище “Аерогара София”. Директни агентски договори с авиокомпании.

 

Пряко и косвено митническо представителство:

 

 • - Попълване на митнически документи;
 • - Представителни офиси в непосредствена близост до МБ Габрово и МБ Аерогара София, даващи възможност за пестене на време и средства;
 • - Обезпечаване на транзитни операции със сертификат за обща гаранция.

 

Необходими документи за митническо представяне:

 

 • - Нотариално заверено пълномощно по изпратен от нас образец;
 • - Копие от съдебното решение на фирмата -четливо- заверено с "Вярно с оригинала" и свеж фирмен печат;
 • - Копие от данъчната регистрация на фирмата -четливо- заверено с "Вярно с оригинала" и свеж фирмен печат;
 • - Копие от регистрацията по БУЛСТАТ-четливо- заверено с "Вярно с оригинала" и свеж фирмен печат;
 • - Копие от Актуалното Състояние на фирмата издадено от районен съд-четливо- заверено с "Вярно с оригинала" и свеж фирмен печат;
 • - Банка, Банков код и Банкови сметки на фирмата( валутни и левови ) за деклариране на митническата декларация.