Бизнес Справка
ОБЛИКОС 96

ОБЛИКОС 96

Фирма: ОБЛИКОС 96
Адрес: София, ул. Професор Христо Вакарелски № 13 А, партер
Телефон: 029627213, 029627214, 029627215
GSM: 0886859941, 0887599771, 0888452520, 0888705398
Интернет сайт: http://www.oblicos.com

ОБЛИКОС 96

Адрес: София, ул. Професор Христо Вакарелски 13 А, партер Тел: 02 962 72 13 / 02 962 72 14 / 0888 70 53 98 Email: oblicos@netissat.bg URL: ОБЛИКОС 96
 Фирма ОБЛИКОС 96 се включва на българския пазар през 1991г. с основна цел "приложение на конструкционните пластмаси в промишлеността". То се осъществява в различните й браншове (машиностроене, автомобилостроене, електрооборудване, асансьоростроене, хранително-вкусова, химическа, фармацевтична и хартиена индустрия и др.) чрез конструиране, разработване и внедряване в производството на различни машинни части и детайли от инженерни пластмаси.
Довежда готовия продукт (части и детайли) до основния потребител по две направления:
  • изработване на детайлите чрез леене под налягане от гранулатен тип пластмасов материал;
  • изработване на детайлите от екструдирани и лети във вид на заготовки от пръти, тръби, плочи, листове инженерни пластмаси, използвайки традиционните методи на обработка на материалите: струговане, фрезоване, рязане, пробиване, шлайфане и др.
В първите години от своето развитие Обликос 96 ЕООД прилага пластмасовите детайли в промишлеността, изработени чрез леене под налягане, като произвежда хиляди бройки за своите потребители.

Впоследствие, с развитието на приватизацията в България и с увеличаване на частния сектор, възниква необходимостта от изработване на минимален брой изделия от даден вид и с изискване за различни по тип и физико-механични показатели инженерни пластмаси. Така от 1996 г. Обликос 96 ЕООД става официален представител за България на Ерта - Белгия - лидер в Европа по производство на инженерни пластмаси във вид на заготовки, впоследствие DSM - Холандия (Ерта - Белгия, Цестидур - Франция, Полипенко - САЩ) и от 2001 година на Quadrant EPP - Швейцария (Ерта - Белгия, Цестидур - Франция, Полипенко - САЩ и Сималит - Швейцария). Обликос 96 ЕООД за първи път в България популяризира и представя огромното разнообразие от инженерни пластмаси във вид на заготовки. С апостолска упоритост Обликос 96 ЕООД увери многобройния персонал от техници, механици, машинни и минни инженери в големите предимства , включващи високата якост, дълготрайност, антифрикционност, резистентност към химически реагенти и много други ценни свойства на инженерните стандартни, специални и високопредставени пластмаси.

Към този момент ОБЛИКОС 96 ЕООД работи и внедрява в производство различни изделия във фармацията, хранително-вкусовата промишленост, автомобилостроенето, рекламната индустрия, химическата промишленост, ядрената енергетика, строителството, електрооборудването, минното дело, асансьоростроенето и др.
Инженерните пластмасови продукти на Quadrant EPP намират приложение в производството, както на най-големите производители в страната, така и в стотици средни и малки производители. Огромното предимство в приложението на инженерните пластмаси Обликос 96 ЕООД дължи на дръзновения и много добре обучен работен персонал, част от него продължител на концепцията и идеите на Центъра по внедряване на пластмасите в машиностроенето - София от 70-те и 80-те години на миналия век. Специалистите на Обликос 96 ЕООД консултират, съветват и помагат на своите клиенти в избора на конкретната инженерна пластмаса за изработване на даден детайл в зависимост от експлоатационните му условия.