Бизнес Справка
Оскар - Ел ЕООД

Оскар - Ел ЕООД

Фирма: Оскар - Ел ЕООД
Адрес: Божурище, Европейски път 88
Телефон: 029624693, 029624365
GSM: 0887787017
Факс: 029624238
Интернет сайт: http://oskar-el.com

Оскар - Ел ЕООД

Оскар - Ел ЕООД е дружество, създадено през 2000 година и специализирано в областта на електрозахранването, автоматизацията, управлението и контрола на технологичните процеси в промишления, електроенергийния и водния сектор.

 

Фирмата се представлява и управлява от собственика - инж. Елена Минчева. В ръководството на изпълнителния състав влизат квалифицирани специалисти с богат професионален опит. Колективът е млад, с доказани умения за внедряване на нови и прогресивни технически решения.

 

През годините дружеството развива дейност в три основни направления:

 

  • - Инженерингова дейност;

 

  • - Производство на електрически табла;

 

  • - Електpо-монтажни и инсталационни дейности на нови и съществуващи обекти.

 

Днес дейността на компанията е с широк обхват и включва:

 

  • - Разработки и внедряване на инженерни проекти за автоматизация, електрозадвижване, управление, КИП и А на производствени процеси;

 

  • - Програмно обезпечаване на технологичните процеси;

 

  • - Консултации свързани с технологични детайли и възли;

 

  • - Проектиране, изработка, монтаж и пусково-наладъчни работи на електрически табла, разпределителни табла СН и НН, табла за управление и автоматизация, измервателни табла, контролни табла, табла за електрозахранване на силови и осветителни уредби, табла за вторична комутация, призма табла и други;

 

  • - Цялостно изграждане на електроинсталации в нови обекти;

 

  • - Електроинсталационни и монтажни работи при ремонт и модернизация на съществуващи уредби и съоръжения;

 

  • - Поддържка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения - мостови и козлови кранове и електротелфери.

 

За своя над 30-годишен период на съществуване, със своята отговорност, коректност и прецизност на работа, фирма Оскар - Ел ЕООД е извоювала доверието на своите партньори и клиенти, както и уважението на конкурентите си.

 

Член е на Българската търговско-промишлена палата, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България.

 

През 2008 година фирмата е сред 100 най-динамични фирми в България, според класацията "Капитал100", в резултат на нарастващата си роля на лидер в областта на автоматизацията и електроуправлението.

 

Оскар - Ел е българска фирма на европейско ниво, със защитена търговска марка на общоевропейския пазар. Сертифицирана по стандартите ISO9001/2008 и OHSAS18001.