Бизнес Справка
Производствена търговска земеделска кооперация Аугуста

Производствена търговска земеделска кооперация Аугуста

Фирма: Производствена търговска земеделска кооперация Аугуста
Адрес: Хърлец, община Козлодуй, област Враца
GSM: 0888135201

Информация

ПТЗК Аугуста село Хърлец

 

Производствена търговска земеделска кооперация Аугуста се намира в село Хърлец, община Козлодуй.

 

Динамично развиваща се, пазарно ориентирана земеделска кооперация, наложила се като водеща в сектор селско стопанство, с дейност фокусирана в областта на земеделието и растениевъдството.


Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, специализирана в зърнопроизводството. Отглежда маслодайни семена, зърнени, технически и други земеделски култури.


Разположена в най - характерното място като географско понятие - Дунавска равнина и накъдето и да погледне човек, пред очите му се простират безкрайни ниви.


ПТЗК Аугуста обработва плодородни земи, под аренда или принадлежащи на член - кооператорите.


Отглежда предимно зърнени култури - пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед.


Кооперацията е един от основените работодател в региона, произвеждайки висококачествени селскостопански култури.


ПТЗК Аугуста притежава собствена складова база за съхранение на селскостопанската продукция. Разполага c модерна техника, нови, добре поддържани машини и всякакъв инвентар, нужни за обработката на селскостопанските масиви и култури и прибирането на готовата продукция.


За да е конкурентноспсобна, кооперацията използва селектирани и подбрани семена, торове и препарати, което гарантира високо качество на селскостопанската продукция.


Благодарение на екологично чистия район и дългогодишен опит, произвежданите и предлагани зърнени култури и земеделска продукция се характеризират с изключително високи показатели.


Добрите добиви и високото качеството на предлаганите селскостопански продукти осигуряват бърз и стабилен растеж на кооперацията.


ПТЗК Аугуста инвестира в обновяването на машинния парк, което води до производство на качествени и конкурентни продукти.


Други направления в дейността на ПТЗК Аугуста са в областта на търговията с хранителни стоки, както и механизирани, агрохимически и транспортни услуги.


Земеделската кооперация е отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.


Високото качество на предлаганите продукти и услуги утвъдиха и наложиха ПТЗК Аугуста, като лоялен, коректен и предпочитан партньор в региона.


Успехът на кооперацията се корени в непрекъснатия стремеж към усъвършенстване, съчетан с използването на дългогодишните традиции в областта на земеделието.


ПТЗК Аугуста се представлява от г-н Ангел Бугов в качеството на Председател.