Бизнес справка
Производство на генератори и трансформатори в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
АНГ
Фирма АНГ е водещ производител на трансформатори, импулсни захранвания и адаптери на българския пазар от 1992 година.Основана от инж. Христо Ангелов (1949 - 2007) фирмата продължава своет
ИНТЕРБЕЛТС
ИНТЕРБЕЛТС ООД е търговска фирма, която е на българския пазар от 1995 година, с основна дейност - внос, продажба на едро и дребно на индустриални и селскостопански ремъци, ремъчни шайби, вериги, вери
УНИТРАФ
Фирма УНИТРАФ е създадена през 1962 г. в с. Соколово. Фирматa разполага със съвременно технологично оборудване, осигурява производството на трансформатори с високо качество и надеждност на конкурентн
ТРОЯН МОТОР ООД
ТРОЯН МОТОР ООД е дружество, създадено през 1993 година, с предмет на дейност инженерингова, производствена и маркетингова дейност в областта на електротехниката и машиностроенето, вътрешно и външнот
Лилия Хив ООД
ЛИЛИЯ ХИВ ООД е компания, създадена през 1991 година като събирателно дружество и е преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 г.Пстепенно фир
Познаваме електричеството от 7 век пр.н.е.
Точково заваряване
Производство на монофазни и трифазни сухи трансформатори
Производство на електрожени,калорифери и трансформатори
БАНЕРИ
  • Римпекс ООД - Светът на огнеупорните материали
НОВИНИ