Бизнес справка
Производство на котли за отопление в България
Бизнес справка | Производство на котли за отопление в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
МЕГА ТЕРМ 1
Фирма МЕГА ТЕРМ 1 е специализирана фирма за производство, внос, доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения за отпадни води, слънчеви колектори, котли на твърдо гориво, електрически котли и проточн
ДЯВАЧ
ДЯВАЧ е фирма, създадена през 1991 година, с основен предмет на дейност в областта на производството на:Отоплителни тела, използващи възобновяеми енергийни източници – биомаса (дърва за огр
ТЕРМОДИЗАЙНТОТАЛ
Фирма Термодизайнтотал ООД е създадена през 1994 год. В началото фирмата развива инженерингова дейност, а впоследствие, през 1996 година, започва производство на ел. котли и става
КОТЛОСТРОЕНЕ
Фирма Котлостроене АД е български производител нa парни и водогрейни котли, мембранни панели, резервоари, метални конструкции и резервни части. Предлага следните продукти: Парни котли н
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ
Фирма Технотерм инженеринг е основана през април 1989 г. Основната дейност на фирмата е в областта на топлоенергетиката, топлотехниката и горивната техника. Въвеждане в експлоатация и сер
пелетни съоръжения - котли,камини,печки,горелки
Вносител на котли за пелети, биомаса и дървесен чипс
GSD - Електрически котли
Поддръжка и ремонт на котли, съдове под налягане, газификаци
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ