Бизнес справка
Пътно строителство в България
Пътно строителство 1-15 от 37 в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
СИЛИКАЛ БЪЛГАРИЯ
СИЛИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД е дружество, чиято основна дейност е проучване, проектиране, доставка и полагане на индустриални и декоративни подови системи на база реактивни смоли. Официален представ
АГРОМАХ ЕООД
АГРОМАХ ЕООД е основана през 1995 година, основно ориентирана в дейности, свързани с обработка на земеделски земи и зърнени култури. В периода от 1995 до 1999 година фирмата стопанисва
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД е дружество, което се занимава със строителство и ремонти на пътища, пътни съоръжения, автомагистрали и аерописти. Осигурява пътна помощ, занимава се с търговска и външноикон
ВИВА 2000
Фирма ВИВА 2000 ЕООД е създадена през 2003 година. Фирмата работи в областта на пътно строителство, вертикална планировка в жилищни комплекси, гранитен паваж, бордюри, унипаваж, асфа
ЕКОМАТ БЪЛГАРИЯ
ЕКОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД е дружество, създадено през 1997 година в град София. Екипът се състои от специалисти с голям опит в промишленото, жилищното и хидротехническото строителство (строителни и
БЕТОН ЕООД
БЕТОН ЕООД е дружество, създадено през 1994 година, с основна дейност изпълнение на пътно строителство, жилищно строителство, строежи за производствена дейност, ВиК, ел.инсталации и хидромелиоративно
ПЪТСТРОЙ
ПЪТСТРОЙ е дружество с ограничена отговорност основано през 1997 год. след приватизацията на Асфалтовата база на Инжстрой и създадено oт двама управители – инж.Христо Борисов Комсийски&
УНИМЕКС-С
УНИМЕКС-С ООД е дружество, създадено през 1996 година, с предмет на дейност - проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на ниското строителство. Редовен член е на Камарата
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ САНДАНСКИ
Фирма ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ САНДАНСКИ е основана на 26.09.2000г. Фирмата е със 100% държ. собственост, а след това едноличен собственик е БАЗИС 2004 ООД. Основната дейност на фирмата е
ВЕХРУС
Фирма ВЕХРУС ЕООД е основана през 2005 г. Фирмата е вписана в ЦПРС , член на Камарата на строителите в България. Има издадена Лицензия за извършване на обществен превоз на товари в страната. &n
ТЕРАСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ
Фирма ТЕРАСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ е основана през 1996г. Фирмата разполага със собствен офис, складова база и автопарк с обща застроена площ 2500кв.м. в гр.София. Основната дейност на фир
КАРАТ ПЕРФЕКТ
Фирма КАРАТ-ПЕРФЕКТ ЕООД  е основана през 1989 година. Предлага следните услуги:Пътни знациЗнаци по охрана на трудаДетски площадкиОграничители на с
ЕЛИТ ПС
Фирма ЕЛИТ ПС е създадена в гр. Варна с основна дейност проектиране, производство и монтаж на средства за организация и безопасност на движението. Предлага следните продукти и услуги: п
ГАРАНТ 95 - СТОЯН ЦОНЕВ
ГАРАНТ 95 СТОЯН ЦОНЕВ естроителна фирма намирща се в гр. Враца.Фирмата е специализирана в проектирането на пътни обекти - пътища от всички класове, пътни съоръжения и улици.
СТРОЙПРОЕКТ ЕООД
СТРОЙПРОЕКТ ЕООД е дружество, създадено през 1993 година, с основна дейност в сферата на строителството.Притежава всичко необходимо за самостоятелно изпълнение на СМР до ключ: собствена производстве
Пътно строителство 1-15 от 37 в България
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ