Бизнес Справка
РАДИНА М

РАДИНА М

Фирма: РАДИНА М
Адрес: Пловдив, Асеновградско шосе 1, бивше ЗЗУ
Телефон: 032636916, 032636918, 032682842
Интернет сайт: http://www.radina-m.com

РАДИНА М

ЕТ РАДИНА М е фирма, основана през 1991 година. Развитието й се опира на дългогодишния опит в областта на приложната механика на доц. д-р инж. Марин Памукчиев, преподавател в Русенския Университет, а по-късно и в Технически Университет София - филиал Пловдив.
Значителен брой студенти, дипломанти и докторанти са използвали производствената база за своето обучение, след което са станали част от инженерните кадри на фирмата.
 
През 1997 година е регистрирана фирма Радина-М ООД, където се осъществява цялостен производствен цикъл - дешифриране параметрите на детайлите, механична и термична обработка и довършителни операции. Изпълняват се както единични бройки, така и серии от детайли.
 
Ремонтните дейности включват дефектоване на механични възли, изработка на резервни части и монтаж. Контролът на техническите параметри се осъществява с помощта на наличните тестови уреди. Предлаганите консултантски услуги могат да се извършват в производствената база на фирмата или на място във всички райони на страната.
 
През 2008 година дружеството въвежда система за управление на качеството в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2000. Освен на българския пазар фирмата изнася своята продукция в страни от Европейския съюз и в съседни държави извън съюза. От 2009 година е официален представител на завод Модул АД - гр. Бяла и предлага в търговската си база червячни и цилиндрични редуктори.
 

От 1997 година развива рекламна дейност и извършва обширна гама от услуги, свързани с външна реклама, дизайн и изработка на табели, рекламни пана и билбордове. Фирмата има постоянно участие в проектирането и дизайна на панаирни изложби и изработка на фасадни решения.
 
Производствени мощности:
 

Производствената база на фирма Радина-М ООД е разположена на собствен терен и разпределена на механичен, зъбообработващ и монтажен участък, които включват:
 • Универсални фрезови и стругови машини - ФУ 321, FSS 315, струг С11 МВ, струг С13 МВ, инструментална фреза;
 • Вертикално пробивни фрезови машини с ЦПУ - РВ001;
 • Зъбофрезови и зъбодълбачни машини - 5K324А, 5K328, ОНА12А, 5А140, 5А250, 53А80, 53А50, 525, 5В150, 53А30, Dowding, шлиценарезна машина HECКERT;
 • Специализирани машини - щос HOV63, зъбошевинговална машина 5702, протегляща машина 7А623;
 • Плоскошлифовъчни, кръглошлифовъчни, зъбошлифовъчни и инструментално заточни машини – центрови и безцентрови шлайф, резбови шлайф, зъбошлайф 5А841, вътрешно-шлифовална машина SOI-10;

 • Измервателни и тестови машини - контролно-обкатна машина, еволвентомер Klingelnber PFS 600.
 
Предлагани продукти:
 • Цилиндрични зъбни колела;
 • Конусни зъбни колела;
 • Верижни зъбни колела;
 • Червячни зъбни предавки;
 • Зъбни рейки и съединители;
 • Преговащи валове, шнекове;

 • Профилирани детайли;
 • Зъбноремъчни шайби.

 

Ремонтна дейност:

 • Планетарни и червячни редуктори;
 • Диференциали и скоростни кутии;
 • Винтови предавки и зъбни помпи.