Бизнес Справка
Римпекс ООД - Продукти

Римпекс ООД

Фирма: Римпекс ООД
Адрес: Лесново, община Елин Пелин
Телефон: 072560550
GSM: 0889917379, 0889187391
Факс: 072560651
Интернет сайт: http://rimpex.net
висококачествени неформувани огнеупори, внас на високоалумоокисни огнеупорни изделия, внасител на магнезиални огнеупорни изделия, внасител на шамотни огнеупорни изделия, неформувани огнеупорни материали, неформувани огнеупорни материали и изделия, огнеупорни изделия от римпекс оод, производител на изделия от огнеупорен бетон, производител на изолационни материали, производител на неформувани огнеупорни материали, производител на шамотни огнеупорни изделия, римпекс, римпекс оод, римпекс оод лесново, сервиз на огнеупорните футеровки, сложнофасонни изделия от огнеупорен бетон, фирма вносител на огнеупорни изделия, фирма доставчик на изолационни материали, фирма за ремонт на огнеупорни футеровки, фирма за сервиз на индустриални пещи и котли, фирма за сервиз на огнеупорните футеровки, фирма за сервиз на топлотехнически съоръжения, шамотни и високоалумоокисни огнеупорни изделия

 Римпекс ООД -  изолационни материали

Изолационни материали

 

Римпекс ООД предлага произведени в Китай изолационни материали:

 

 - калциево-силикатни (воластонитови) плочи с работна температура до 1000°С

 

- огнеупорни вати и изделия на основата на керамични влакна с работна температура до 1260°С и до 1400°С.

 

Предлагат се и вати и изделия на основата на разтворими керамични влакна, които имат по-добри санитарно-хигиенни показатели.

 

Неформувани огнеупорни материали


Бетони, набивни и торкретни маси, лепила, обмазки и други са най-бързо развиващата се част на огнеупорното производство. В развитите в индустриално отношение страни делът на неформуваните огнеупори е над 50% от от общо произвежданите огнеупорни материали и тенденцията е за неговото нарастване.


Изпълнението на огнеупорни облицовки с неформувани огнеупори има редица предимства пред изпълнението с огнеупорни изделия (тухли): механизирано (а в някои случаи и роботизирано) изпълнение на облицовките, възможности за многократни междинни ремонти със запазване на неизносената част, по-нисък относителен разход на огнеупорен материал и други.


Развивайки производството на висококачествени неформувани огнеупори и съдействайки за тяхното внедряване у нас, Римпекс ООД предоставя допълнителни възможности на своите партньори за повишаване на тяхната конкурентноспособност.

 

Огнеупорни изделия


Римпекс ООД произвежда сложнофасонни и едрогабаритни изделия от огнеупорен бетон, които се термообработват по температурен режим съответстващ на тяхната форма и тегло.


За собствената си сервизна дейност и като търговски продукт дружеството внася от Китай и предлага на вътрешния и на международния пазар шамотни, високоалумоокисни и магнезиални огнеупорни изделия.