Бизнес Справка
СБДПЛРВБ МЕЗДРА

СБДПЛРВБ МЕЗДРА

Фирма: СБДПЛРВБ МЕЗДРА
Адрес: Мездра, ул. Манастирище 100
Телефон: 091092706, 091093347, 091092352
Интернет сайт: http://www.sbrmezdra.org

СБДПЛРВБ МЕЗДРА

СБДПЛРВБ МЕЗДРА e специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести. Лечебно заведение с междуобластни функции и с предмет на дейност: диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания по следните профилни специалности: физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, кардиология, клинична лаборатория и образна диагностика. 
Болницата е разположена в Искърското дефиле в горска местност на тихо и спокойно място. Надморската височина е 270 м., а климата е умереноконтинентален. Съвкупността от дадености е благоприятна за лечение и рехабилитация на пациенти със сърдечно- и мозъчно-съдови заболявания.
Наблизо се намират интересни природни забележителности - "Вратцата" (до гр.Враца - на около 12км.), "Ритлите" (до с.Люти брод), както и живописните Черепишки скали и разположеният в подноживто им Черепишки манастир.
СБДПЛРВБ МЕЗДРА разполага със 80 болнични легла, разпределени в две терапевтични отделения: Отделение за физикална терапия и рехабилитация и Вътрешно отделение. Стаите са с 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни възли. Отделението за физикална терапия и рехабилитация е оборудвано с необходимите уреди за последваща рехабилитация и максимално възстановяване на пациентите.
Към момента лечебното заведение е акредитирано от ВЕКО с оценка Добра 3 звезди за срок от три години.
Предварително Ви благодарим за направеният от Вас избор на лечебно заведение и Ви уверяваме, че ще бъдат положени всички усилия да останете доволни от престоя си.
Приема на пациенти се извършва в ПКК от лекар с призната клинична специалност. Кабинета е оборудван с необходимата техника.
Необходими документи:
 • Медицинско направление;
 • Лична карта;
 • Здравно-осигурителна книжка;
 • Епикриза, ЛАК, изследвания- лабораторни, ЕКГ, ЕхоКТ, Ro изследване;
 • Телефонен номер на член от Вашето семейство, близък или роднина;
 • Лично бельо и тоалетни принадлежности;
 • Спортен екип и гуменки.
Заплащане:
За престоя си в лечебното заведение пациентите заплащат потребителска такса по ЗЗО. За ползване на допълнителни услуги същите се заплащат по Наредба №22.
В болницата се приемат пациенти със следните заболявания:
 • ИБС- състояние след ОМИ;

 • Хронична ревматична кардиопатия;
 • ИБС- Ритъмна форма;
 • Артериална хипертония;
 • Хронична сърдечна недостатъчност;
 • Състояние след мозъчно-съдова болест;
 • Заболявания на периферна нервна система;
 • Заболявания на опорно-двигателен апарат;
 • Състояния след сърдечни операции.
Диагностично-консултативния блок (ДКБ) се състои от приемно-консултативен каинет (ПКК), клинична лаборатория, сектор по образна диагностика и функционален кабинет.
ДКБ разполага със следните кабинети:
 • ИНФОРМАЦИЯ - координира приема на болните;
 • ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ - извършва се преглед на пациенти, консултации, преценка на индикации за хоспитализация и прием;
 • КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - лабораторна диагностика със съвременна апаратура: Хематология, Биохимия, Коагулация, Уринен анализ;

 • СЕКТОР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА - ЕхоКГ- извършват се ехокардиографии, Рентгенов кабинет;
 • ФУНКЦИОНАЛЕН КАБИНЕТ – извършват се ЕКГ, ВЕТ, холтер.

 

Лечебното заведение има сключен договор с РЗОК- гр. Враца за пет клинични пътеки:
 • КП N237: Физиотерапия и рехабилитация на болести на централна нервна система;
 • КП N238: Физиотерапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда;
 • КП N239: Физиотерапия и рехабилитация след сърдечни операции;
 • КП N241: Физиотерапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система;
 • КП N244: Физиотерапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат.