Бизнес Справка
СД УНИФАЙЕР

СД УНИФАЙЕР

Фирма: СД УНИФАЙЕР
Адрес: Горна Оряховица, ул. Славянска 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14
Телефон: 061840192
GSM: 0888763849
Интернет сайт: http://unifire.hit.bg

СД УНИФАЙЕР

Фирма СД Унифайер е основана през 2000г. Основната дейност на фирмата е проектиране монтаж и сервиз на пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, търговия с противопожарни уреди и съоръжения, изготвяне на пожаротехнически експертизи, сервиз на противопожарна техника, изпълнение на пожарозащитни замазки.

Предлага следните продукти:

  • Пожарогасители - СО2.
  • Пожарогасители - прахови
  • Противопожарни шлангове и касети
  • Пожарогасителни инсталации
  • Вентили и манометри за пожарогасители.
  • Пожароизвестителни централи и инсталации


Фирмата извършва противопожарно обслужване на обекти, категоризация на помещения по ПАБ (с лиценз за дейността си от МВР).

 

Предлагаме инженерингови решения за пожарообезопасяването на всеки конкретен обект според неговото предназначение и степен на опасност.

СД Унифайер предлага противопожарни шлангове, хидранти,  струйници и противопожарни табла за оборудване на  търговски, административни и хотелски комплекси.


Предлагаме и различни видове пожарогасители - с прах (1,2,6,12кг.) и с CO2 (2кг. и 5кг.). Изготвяме планове за евакуация, документи по ПАБ съгласно Наредба №I-209 на МВР.