Бизнес справка
Селско и горско стопанство в България (5)
Селско и горско стопанство 61-75 от 254 в България
БАРД 90
БАРД-90 ЕООД е еднолично дружество, основано през 1996 год. в гр. Варна. Основната дейност на фирмата е разработване на технологии в пчеларството, извличане и обработка на екстракти от пчелни пр
БАЛКАН БИОСЕРТ
БАЛКАН БИОСЕРТ е дружество с ограничена отговорност. Балкан Биосерт е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори. Фирмата ра
АГРО БАЛАНС
АГРО БАЛАНС развива селскотопанска дейност в областта на отдаването под наем на складове и помещения.Нашите складовете могат да се използват са за:Съхранение на селско стопанска продукция;Строител
РОСЕН БОЖИНОВ
ОВОЩЕН РАЗСАДНИК РОСЕН БОЖИНОВ предлага производство на посадъчен и овощен материал, внос от Италия и Гърция на цени от 2 до 3лв.Разсадникът разполага съc coбствена маточна база за производство на под
АГРОПРОДУКТ - МАРИНОВ
Адрес: Ловеч, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 45 Тел: 0888 92 08 04 / 068 63 98 88 Email: agroprodukt_marinov@mail.bg Фирма АГРОПРОДУКТ -        МАРИНОВ ЕООД се занимава с отглеждане на 150 дка трай
ПИРГОС АГРО
Пиргос Агро е специализирана търговска фирма за семена създадена през 2000 год. Фирмата е изключителен представител за България на Института за полски и зеленчукови култури в Нови Сад, Сърбия, чиито
БРЕВИС
Фирма Бревис ООД е създадена през 1998 г. с предмет на дейност търговия със селскостопанска продукция – тиквено и слънчогледово семе. За целите на производството Бревис разполага със собст
КЕДЪР ЛЕС
КЕДЪР ЛЕС ЕООД е дружество, основано през 1998 година и е утвърдена на пазара с продажбата на дървесина.Фирмата предлага на своите клиенти всички асортименти за стоителството. Произвежда палета и за
АГРИЯ АД
Фирма АГРИЯ АД е основана през 1932 г. с предмет на дейност внос и търговия с хербициди, фунгициди, инсектициди, биостимулатори, растежни стимулатори и микроелементи.Нашите препарати се използв
АПИМЕЛ ЕООД
Фирма АПИМЕЛ ЕООД се занимава с производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти. Практикуваме подвижно пчеларство и по този начин добиваме няколко вида пчелен мед - акациев, лавандулов, липов,
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен е регистрирано в търговския регистър на 8 юли 2011 г. От предприятието се управляват държавни горски територии в четири администр
АГРО САНТИЯ ЕООД
Фирма АГРО САНТИЯ ЕООД се занимава с производство и търговия със земеделска продукция - зърнени, етерично-маслени и фуражни култури. Фирмата разполага със съвременен машино-тракторен парк и скл
АГРО СВЯТ 98 ДОБРИЧ
Фирма Агро свят 98 Добрич ООД е основана през 1998г. Основната дейност на фирмата е продажби на семена, торове и препарати за растителна защита. Предлага следните усл
ЗК БЕЗМЕР
Адрес: Безмер, област Добрич, община Тервел Тел: 057 57 24 34 / 0887 93 02 33 Email: zkbezmer@abv.bg URL: ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ БЕЗМЕР развива дейност с растениевъдно стопанство. Производство
ОСЛАР
ОСЛАР ООД е дружество, което се занимава с изкупуване на гори, дърводобив и обработка на дървесина. Предлагани услуги: Бичене на букови детайли и дъски;Бичене на иглолистни материали;
Селско и горско стопанство 61-75 от 254 в България
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ