Бизнес Справка
ЕТ СЕМ-АГРО - ТОДОР СТОЯНОВ

ЕТ СЕМ-АГРО - ТОДОР СТОЯНОВ

Фирма: ЕТ СЕМ-АГРО - ТОДОР СТОЯНОВ
Адрес: Пиринец, Стопански двор, Кравеферма
GSM: 0888851784
Email: vab_s@abv.bg

СЕМ - АГРО - ТОДОР СТОЯНОВ ЕТ

СЕМ - АГРО - ТОДОР СТОЯНОВ ЕТ е фирма със седалище град Търговище,ул. Република 14, ет. 4, ап. 10.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Занимава се с животновъдството - отглежда едър рогат добитък от кафявата и черношарената порода.

Българското черно - шарено говедо е създадено чрез кръстосване на крави от Българско кафяво, Българско червено и Сименталско говедо с Черно шарени и Холщайнфризийски бикове от европейски и американски произход, внесени от Холандия, Германия, Русия, Дания, Израел, Франция, САЩ, Канада и други.

Признато е за порода през 1990 година Характеризира се с добра приспособимост и висока млечност, поради което относителният му дял в страната е над 76,4 % от говедата. Породата се развъжда във всички райони на страната като кравите в равнините области са с по - висока млечност от колкото тези в полупланинските части.

СЕМ Агро - Тодор Стоянов ЕТ притежава кравеферма, намираща се в село Пиринец, област Търговище, в която се отглеждат общо 87 животни, от които около 57 дойни крави.

За времето на своето съществуване СЕМ Агро - Тодор Стоянов ЕТ се е утвърдила, като една от най - добрите фирми в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.