Бизнес Справка
Сигматех ЕООД

Сигматех ЕООД

Фирма: Сигматех ЕООД
Адрес: Пловдив, ул. Кукленско шосе 7А, зад Практикер
GSM: 0878120100, 0878120104

СИГМАТЕХ ЕООД

СИГМА ПЛЮС е фирма, създадена през 1997 година, а през 2003 година фирмата се преобразува в СИГМАТЕХ ЕООД. Основният предмет на дейност е разработка и производство на специализирани устройства и системи с вградена технология за сушене, измерването на влажност и енергоспестяването.
 
Вградените технологии за сушене не са просто въведена логика и режими.
Те са основата на системата, а електрониката е само носител.
Всяка технология е изпитвана и оптимизирана в продължение на месеци, докато не се постигнат по-добри от средните резултати (в повечето случаи резултатите са много по-добри). Технологията е оптимизирана по-качество на сушене, време на процеса или производителност, енергоемкост и постигане на най-адекватната реакция при непредвидени и аварийни ситуации.
Високата степен на автоматизация не е свързана със сложна настройка. Напротив интерфейсът е изчистен заради това, че в по-голямата степен системата автоматична се настройва и намира оптималните настройки.
Различните сигнали за аларма дават възможност, много преди да стане фатално за процеса, отклонението на даден параметър да се вземе мярка която е извън възможностите на системата (например липса на енергия или неадекватна реакция на изпълнителен механизъм).
Възможността за дистанционен контрол и услугата дистанционно технологично обслужване дават още по-високо ниво на сигурност.
Всички изделия на Сигматех са с оригинална разработка.
При подбора на принцип на работа изпитваме всички известни и избираме най-удачния. Ако никой не дава добри резултати имаме няколко наши модификации на известните принципи на работа. Продължителните всеобхватни изпитания при възможно най-тежките условия са задължителни при всяка разработка.
При всеки уред се обръща внимание от една страна на дуракоустойчивостта, а от друга на максималното изчистване на интерфейс с потребителя.
Качеството на работата е основен приоритет.
Всяко изделие се изпитва на няколко нива: като заготовка, като изделие и като цялостна система.
Всяка конфигурация се тества поне 72 часа преди продажба.
Още при разработката се взимат в предвид всички крайни условия на работа.
Макар и рядко, ако възникне сериозен проблем по време на гаранционния срок изделието се заменя с последния нов модел на същото изделие.
Отнасяме се сериозно към всяка препоръка от клиентите.
Всичко тава гарантира сигурната и безотказна работа на изделията.
Предлагани продукти:
 • Система за автоматизация на сушилня за дървесина SH800;
 • Система за пълнa автоматизация на сушилни за насипни материали (трици, талаш и биомаса);
 • Система за пълна автоматизация на сушилни за строителни насипни материали;
 • Управление на осветлението SH620;
 • Многоканална система за архивиране на процеси;

 • Управление за вакуумна Сушилня;
 • Система за пълна автоматизация на сушилни за плодове, гъби, билки;
 • Дистанционен контрол през интернет;
 • Консултантски услуги по сушене;
 • Влагомери;
 • Стационарни уреди;
 • Сонди;
 • Преобразуватели и защити.