Бизнес Справка
СИЛИКАЛ БЪЛГАРИЯ

СИЛИКАЛ БЪЛГАРИЯ

Фирма: СИЛИКАЛ БЪЛГАРИЯ
Адрес: София, Зона-Б 18, бл.3, партер
Телефон: 029200545
Факс: 029200545
Интернет сайт: http://www.silikal-bulgaria.com

СИЛИКАЛ БЪЛГАРИЯ

СИЛИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД е дружество, чиято основна дейност е проучване, проектиране, доставка и полагане на индустриални и декоративни подови системи на база реактивни смоли.
 
Официален представител е на един от световните лидери "Silikal GmbH&Co.KG" - Германия. На базата на дългогодишния немски опит и ноу-хау, ние от "Силикал България" ефективно спомагаме за постигането на най-добрите резултати свързани с вашия под.
 
Високото качество, което предлагаме и отличната работа на екипа печелят клиенти и престиж на фирмата. Ние знаем, че изпълнението на един добър под във всеки един бранш подлежи на прецизно проектиране, което трябва да съчетае едновременно три основни групи задачи:
  • връзката на подовете с качествени основи и прилежащите им съоръжения;
  • адекватен избор на системи със съответстващата на конкретна дейност или аспект от нея физически, химически и термични показатели за устойчивост на всяко отделно натоварване в помещение или зона от него;

  • съответствие на подовете към изискванията за поддържане на висока хигиена, респективно - изискванията на най-актуалната нормативна база на ЕС за съответното производство или дейност.
 
Подовете ни, на база реактивни смоли, са много добре адаптирани за специфични случаи и отговарят на всички необходими изисквания както за декоративни така и за индустриални подове.
 
Предлагани продукти:
Метакрилатни реактивни смоли - предлагат значителни преимущества пред други смоли, като например епоксидни или полиуретанови, като бързо втвърдяване и незабавна пълна възможност да се ползва пода - изключително много спестяващи време за ремонтни работи. Втвърдяват дори и при ниски температури (до -25 ºC в някои случаи), лесен за преработка, след като вече метакрилатната реактивна смола е положена върху стара основа. Безвредни за здравето, което ги прави идеални за употреба в хранителната индустрия.
 
Серията Silikal RE е едно ново поколение от подови покрития. Те са логично продължение на високото качество на продуктите, доказали своето многостранно приложение. Системите Silikal RE допълват асортимента от продукти на метакрилатна основа като създава възможности за допълнително приложение.
 
Изборът на адекватна система трябва да съответства на видовете натоварвания в помещенията, характерни процеси, способи на почистване и специфичните нужди.
 
  • Клас А – тънки покрития, за леки натоварвания – предимно пешеходен трафик, подходящи за офиси, складове текстилни цехове и други;
  • Клас В – за помещения с разливи на вода и други течности, основно предназначени за хранителната индустрия;

  • Клас С – за сухи помещения, подходящи за производствени сгради, складове, търговски обекти, изложбени зали и други;
  • Клас D – за тежко натоварени помещения, фризери и хладилни камери, външни площадки, рампи и тераси;
  • Клас Е – за помещения с разлив на гореща вода или производство на продукти под висока температура, подходящи навсякъде, където има горещи процеси – варилни, пекарни и други подобни производства и дейности.
 
В супермаркети или в автомобилня сектор, тежката промишленост, фармацевтичната индустрия или в сферата на производство на храни, безалкохолни напитки или полуфабрикати, текстилната, месопреработвателната промишленост или паркинги в хипермаркети, рампи, фина механика, лозарството или мандри – това показва, че почти няма сектор, където подовите покрития на Силикал да не са се доказали.
 
 
Не само в областта на производството, но също и върху улични настилки, мотописти, в тунели или мостови конструкции, в аерогари или спортни стадиони се полагат успешно реактивните смоли SILIKAL.
 
Подовите системи за поправки на Silikal са подходящи на места, където е необходимо: извършване на бързи поправки – дупки, пукнатини или нарушения в бетонови основи, готови бетонови елементи или подови замазки, основи на мостове, поставяне на фундаменти на машини или полагане на определени места с висока механична издръжливост и якост.