Бизнес Справка
СИМРА КОНСУЛТИНГ ИСТЪРН ЮРЪП ЕООД

СИМРА КОНСУЛТИНГ ИСТЪРН ЮРЪП ЕООД

Фирма: СИМРА КОНСУЛТИНГ ИСТЪРН ЮРЪП ЕООД
Адрес: София, бул. България 60Б, ап. 6

СИМРА КОНСУЛТИНГ ИСТЪРН ЮРЪП ЕООД

Добри бизнес практики в човешките ресурси