Бизнес Справка
СКЛ КОНСУЛТ

СКЛ КОНСУЛТ

Фирма: СКЛ КОНСУЛТ
Адрес: София, ул. Оборище 1, вх. А
Телефон: 028463623
GSM: 0888326535, 0888955601
Факс: 028463623
Интернет сайт: http://www.skl-consult.com

СКЛ КОНСУЛТ


Фирма СКЛ КОНСУЛТ е с предмет на дейност консултиране по процедури и правила за участие в конкурси и търгове по програми и проекти, включващи доставки на услуги, стоки и строителни работи, финансирани по ЗОП и чрез Европейските предприсъединителни и структурни фондове, включително изработване на документи за целият проектен цикъл – програмиране, предтръжна и тръжна фаза.

Проектантски и консултантски услуги:
  • Консултиране по изработването на стратегии за подготовка на заповеди за изменение и строителни искове, включително подготовка на документи;
  • Консултиране по проектно управление по време на изпълнението на проектите, включително административни процедури и регулаторни разрешителни режими и документи за строителни проекти в областта на инфраструктурата и гражданското строителство;
  • Услуги по проектиране, изработване и одобряване на архитектурни проекти и урбанистични решения;
  • Услуги по проектно управление, координация, инженеринг и проектиране в областта на строителството;
  • Изработване на идейни, технически и работни проекти, количествено - стойностни сметки, план - графици, управление на риска;
  • Консултации и съвети по въпроси на интелектуалната собственост - патенти за изобретения, марки (за стоки и услуги), промишлени образци, географски указания и наименования за произход, нови сортове растения, авторски права, софтуеър, и други;
  • Идентификация, одит, оценка, управление и закрила на права на интелектуална собственост
  • Национална и международна закрила и охрана на права на интелектуална собственост.