Бизнес Справка
Солво ООД - Реaгенти за пречистване на вода

Солво ООД

Фирма: Солво ООД
Адрес: София, ж.к. Младост 1, бл. 13, ет. 6, ап. 43
Телефон: 028770281
GSM: 0899149953
Интернет сайт: http://www.solvo.bg

СОЛВО ООД

 

CFS - SOLVO® - хидролизиращи коагуланти за пречистване на вода.

 

Произвеждат се на база полиалуминиев хлорид.


Разтворите / 402KB / са устойчиви при средна / 10% Al2O3 / и висока концентрация, включително и в стъкловидно състояние. При алкализиране или разреждане протичат хидролизни процеси, свързани с утаяване на малко разтворими хидроксосоли и алуминиев хидроокис. Хидролизните продукти имат сорбционни свойства и способност да съутаяват разнообразни по вид и размери частици.


Високата флокулираща и сорбираща способност правят CFS подходящ реагент за отстраняване на :

 

  • колоидно дисперсни частици, бактерии, планктон, хумусни съединения, нефтопродукти и други органични, неорганични и радиоактивни вещества.
  • йонно разтворени токсични елементи, като - олово, мед, цинк, никел, кадмий, манган, желязо, хром, живак, арсен и други.