Бизнес Справка
СОЛИД

СОЛИД

Фирма: СОЛИД
Адрес: Търговище, бул. Митрополит Андрей, бл. 85, вх. Б, ет. 3
GSM: 0888303514, 0894788691, 0879033514

СОЛИД

СОЛИД е дружество, създадено през 2005 година, с основна дейност е проектиране на строителни конструкции, конструктивно обследване на сгради, строително технически експертизи, технически контрол по част конструкции и съставяне на технически паспорти на строежи.
Компанията се явява правоприемник на работещата от 1992 година фирма ЕТ “Солид”.
 
Предлагани продукти и услуги:
 • Жилищни сгради;
 • Обществени сгради;
 • Промишлени сгради;
 • Съоръжения;
 • Проектране на строителни конструкции.
 • Проектиране на конструктивно укрепване и усилване на съществуващи сгради;
 • Съставяне на технически паспорти на сгради;
 • Технически контрол по част Конструкции;
 • Енергийно обследване на сгради;
 • Съставяне на енергийни паспорти;
 • Издаване на сертификати на сгради по ЗЕЕ;
 • Оценка на недвижими имоти.
 
Нашите специалисти предлагат технически обосновани конструктивни решения за всеки конкретен случай. При проектирането се съобразяваме максимално с изискванията на клиента относно технологичност на изпълнението, цена и срокове. Нашите клиенти могат да разчитат на съдействие и техническа помощ от идеята до осъществяването й.
 
Конструктивно обследване на сгради съгласно изискванията на Наредба№5.
Обследването се извършва съгласно изискванията на Наредба№5 /2006 година за техническите паспорти на строежите. Фирмата разполага с Склерометър "SILVER SCHMIDT” и фероскенер Profometer 5+.