Бизнес Справка
СОУ ИВАН ВАЗОВ

СОУ ИВАН ВАЗОВ

Фирма: СОУ ИВАН ВАЗОВ
Адрес: Поморие, ул. Солна 19
Телефон: 059623117, 059623116
GSM: 0898316178
Интернет сайт: http://souivanvazov-pomorie.com

СОУ ИВАН ВАЗОВ

СОУ ИВАН ВАЗОВ

Образованието в Анхиало – днешното Поморие има дълбоки корени. Така е защото градът през античността и средновековието е резиденция на византийски аристократи и център на митрополия, а през турското робство с привилегии при производството на сол. Преди Освобождението в града съществуват турско и гръцко училище, но българско все още няма.
Първото българско училище отваря врати на 20 октомври 1879 година в наети помещения. Първата училищна сграда отваря врати на 28 септември 1882 година.

През 1906 година започва антигръцко движение, когато при стълкновенията градът е опожарен. Изгарят всички анхиалски училища – българското, турското и двете гръцки. Настоятелството отново наема помещения и през ноември 1906 година учебните занятия са възстановени, отворена е и забавачка. От тогава до сега съществува само българското училище.
През 1910 година започва да се строи новата училищна сграда. Тя е осветена на 1 януари 1912 година. Следват трудни военни години – учителите са мобилизирани, училищата са затворени, в тях са настанени руски емигранти, войници, македонски и тракийски бежанци. Непълна смесена гимназия има от 1918 година.

През февруари 1929 година настъпилите големи студове прекъсват учебната дейност. През тази към манастир Св. Георги е открит филиал.
През 1934 година е създадена първата училищна духова музика, през 1937 година учениците получават безплатни закуски, през 1940 година е открита училищна трапезария.
През 1935 година непълната гимназия е закрита. Пак наближават трудни военни години. Непълната (десетокласна) гимназия отново отваря врати на 22 ноември 1944 година.

След втората световна война през 1948 година е изградено народно основно училище Иван Вазов, в което сега се помещава началният етап.

През 1959 година училището се преобразува в средно политехническо училище. През 1961 година е открита вечерната гимназия. Безплатни учебници учениците получават от 1977 година. През 1978 е основан училищния естраден (рок) състав.
През есента на 1981 година НОУ Иван Вазов и гимназията се сливат в ЕСПУ. На 2 февруари 1991 година е възстановено старото му име.

През 1997 година е въведено обучение по религии. Профилирано компютърно обучение има от 2001 година.
През 2007 година по повод годишнина от основаването бе осветен барелеф на патрона ни– Иван Вазов.
През всичките тези години през СОУ Иван Вазов преминават випуск след випуск и поколение след поколение. В него се учат много известни учени, лекари, интелектуалци, управленци, хора на духа, които са изградили авторитет и са получили признание не само в родния си град и страната, но и по всички краища на света. Сегашното СОУ Иван Вазов е достоен продължител на тази вековна просветна традиция – училище, в което се обучават нашите деца и ще учат бъдещите им наследници.

Иван Тенекеджиев – Директор