Бизнес Справка
Специализирана болница за рехабилитация Света Богородица ЕООД - Прием по клинични пътеки

Специализирана болница за рехабилитация Света Богородица ЕООД

Фирма: Специализирана болница за рехабилитация Света Богородица ЕООД
Адрес: Нареченски бани, ул. Панорама 8
Телефон: 033422212
GSM: 0888105105
Факс: 033422243
Интернет сайт: http://svbogoroditsahospital.eu

СБР Света Богородица, Нареченски бани е лечебно-оздравително заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациенти здравни услуги на европейско ниво.


Разполга с екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти в областта на физиотерапията, които умело съчетават лечебните свойства на минералните води и природата със съвременните постижения на медицината.


На всеки пациент се назначава индивидуална, комплексна лечебно - оздравителна програма, която включва медицински прегледи от висококвалифициран лекарски екип, физиотерапия и комплекс от упражнения, провеждани от специалист кинезитерапевт.


СБР Света Богородица има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки:


Пътека № 262 - Лечение и рехабилитация на болести свързани с централната нервна ситема - исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза,болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък.

 

Показания за приемане са:

 

  • - изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези /парализи/
  • - изразен дискоординационен синдром
  • - изразен паркинсонов синдром

 
Изисква се пациентът да е лекуван в болница за активно лечение и да носи епикриза от съответния специалист лекувал го в болница и направление.

 

За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месеца от инсулта /нов пристъп на множествена склероза/ до 2 пъти в годината. За горепосоченото пациентът е длъжен да носи епикриза и направление № 7 от ОПЛ. След 2 год. пациентът се обръща към физиотерапевт, който подготвя документите му, като носи и епикризата от болницата за инсулта. Останалите заболявания са със срок до месец от дехоспитализацията от ЛЗБП и имат право да постъпят за рехабилитация веднъж годишно. При болест на Паркинсон, пациентът постъпва след провеждане на амбулаторна рехабилитация, с направление от специалист физиотерапевт.

 

Пътека № 263 - Лечение и рехабилитация при болести на периферната нервна система - увреждания на лицевия нерв, лицева парализа /плексит – брахиален и лумбосакрален, мононеврити на крак, полиневрит на Гилен-Баре, наследствени невропатии, притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове, /т.н. дископатии/ и при спондилоза /т.н. шипове/.

 

Задължителни документи: епикриза от БАЛ /ако има такава /с давност 1 месец от пролежаването, на която има препоръка от лекар специалист лекувал пациента в болницата, за необходимостта от стационарна физиотерапия и направление № 7, издадено от лекуващия лекар.
Пациентът може да постъпи на стационарна рехабилитация след провеждане на амбулаторна такава в ДКЦ. В този случай специалистът-физиотеапевт издава Направление № 7 и амбулаторен лист, в който описва процедурите които му са приложени и необходимостта от продължаване на рехабилитацията в стационарни условия. Тези документи трябва да са съпроводени с ЕМГ за съответните нерви с давност до 6 месеца, доказваща поражението им. Ако ЕМГ е препис, трябва да бъде заверена с:”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на лечебното заведение.
Лечение по КП 263 - веднъж годишно.


Пътека № 265 - Лечение и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат


Необходими документи: епикриза от болница до 1 месец от пролежаването, ако има такава, на която е указана необходимостта от стационарна рехабилитация, с направление № 7, издадено от лекар-специалист лекувал пациента. Ако лицето е провеждало амбулаторно физикална терапия и рехабилитация, но не е постигнат достатъчен терапевтичен ефект, лекарят физиотерапевт издава амбулаторен лист с проведените процедури, необходимостта от по-нататъшно стационарно рехабилитационно лечение и направление № 7. В този случай документите трябва да се придружават от рентгенова снимка с давност 24 месеца, а при диагноза М 51.1 и електромиография.
Лечение по КП 265 - веднъж годишно. При условие, че пациентът се е лекувал по КП 265 и в рамките на същата година е получил травма с фрактура или е направил алопластика на става, може да бъде лекуван повторно по тази КП.
рентгенография, КАТ, ЯМР - с давност 24 месеца, придружени с оригинален или препис на рентгенов фиш, описание от рентгенолог /подпис/, точна дата, име на пациента и печат на лечебното заведение.


Пътека № 261 - Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни уврежданя и спинална мускулна атрофия


Необходими документи: епикриза от предхождащо лечение в МБАЛ.

 

При изчерпване на лимитите по клинични пътеки за съответния месец, се преустановява приемът на пациенти в лечебното заведение.

 

Настоящата резервация трябва да бъде потвърдена в 7-дневен срок преди постъпването. В противен случай същата се анулира.


Ако пациентът не постъпи за лечение до 12.00 часа на датата, посочена в резервацията, губи правото си за настаняване.


Резервацията е безплатна. Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лв. на ден, в случай че не са освободени или не са заплатили същата в друго лечебно заведение за настоящата година и доплащане на храна по 6.00 лв. на ден по желание.


За луксозна стая / с тераса / се доплаща 6.00 лв. дневно на човек по желание.