Бизнес Справка
Специализирана болница за рехабилитация Света Богородица ЕООД - Прием по клинични пътеки

Специализирана болница за рехабилитация Света Богородица ЕООД

Фирма: Специализирана болница за рехабилитация Света Богородица ЕООД
Адрес: Нареченски бани, ул. Панорама 8
Телефон: 033422212
GSM: 0888105105
Факс: 033422243
Интернет сайт: http://svbogoroditsahospital.eu
балнеолечение нареченски бани, болница за рехабилитация нареченски бани, болница за рехабилитация св богородица, болница за рехабилитация света богородица, диагностика на съдови заболявания нареченски бани, диагностициране на нервни болести нареченски бани, диетолечение нареченски бани, електролечение нареченски бани, квалифицирани физиотерапевти нареченски бани, кинезитерапия нареченски бани, комплексна терапия с водолечение нареченски бани, лечебно оздравителен комплекс нареченски бани, лечебно оздравително заведение нареченски бани, лечение на захарен диабет нареченски бани, лечение на нервни болести нареченски бани, лечение на съдови заболявания нареченски бани, лечение на хипертония нареченски бани, рехабилитация и водолечение нареченски бани, сбр нареченски бани, сбр света богородица, сбр света богородица еоод, сбр света богородица нареченски бани, терапия с водолечение нареченски бани, физикална терапия нареченски бани, физиотерапия с минерaлна вода нареченски бани

СБР Света Богородица, Нареченски бани е лечебно-оздравително заведение затвърдило добрия си имидж на медицинска структура, предоставящо на пациенти здравни услуги на европейско ниво.


Разполга с екип от висококвалифицирани специалисти, отлични професионалисти в областта на физиотерапията, които умело съчетават лечебните свойства на минералните води и природата със съвременните постижения на медицината.


На всеки пациент се назначава индивидуална, комплексна лечебно - оздравителна програма, която включва медицински прегледи от висококвалифициран лекарски екип, физиотерапия и комплекс от упражнения, провеждани от специалист кинезитерапевт.


СБР Света Богородица има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки:


Пътека № 262 - Лечение и рехабилитация на болести свързани с централната нервна ситема - исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза,болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък.

 

Показания за приемане са:

 

  • - изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези /парализи/
  • - изразен дискоординационен синдром
  • - изразен паркинсонов синдром

 
Изисква се пациентът да е лекуван в болница за активно лечение и да носи епикриза от съответния специалист лекувал го в болница и направление.

 

За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месеца от инсулта /нов пристъп на множествена склероза/ до 2 пъти в годината. За горепосоченото пациентът е длъжен да носи епикриза и направление № 7 от ОПЛ. След 2 год. пациентът се обръща към физиотерапевт, който подготвя документите му, като носи и епикризата от болницата за инсулта. Останалите заболявания са със срок до месец от дехоспитализацията от ЛЗБП и имат право да постъпят за рехабилитация веднъж годишно. При болест на Паркинсон, пациентът постъпва след провеждане на амбулаторна рехабилитация, с направление от специалист физиотерапевт.

 

Пътека № 263 - Лечение и рехабилитация при болести на периферната нервна система - увреждания на лицевия нерв, лицева парализа /плексит – брахиален и лумбосакрален, мононеврити на крак, полиневрит на Гилен-Баре, наследствени невропатии, притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове, /т.н. дископатии/ и при спондилоза /т.н. шипове/.

 

Задължителни документи: епикриза от БАЛ /ако има такава /с давност 1 месец от пролежаването, на която има препоръка от лекар специалист лекувал пациента в болницата, за необходимостта от стационарна физиотерапия и направление № 7, издадено от лекуващия лекар.
Пациентът може да постъпи на стационарна рехабилитация след провеждане на амбулаторна такава в ДКЦ. В този случай специалистът-физиотеапевт издава Направление № 7 и амбулаторен лист, в който описва процедурите които му са приложени и необходимостта от продължаване на рехабилитацията в стационарни условия. Тези документи трябва да са съпроводени с ЕМГ за съответните нерви с давност до 6 месеца, доказваща поражението им. Ако ЕМГ е препис, трябва да бъде заверена с:”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на лечебното заведение.
Лечение по КП 263 - веднъж годишно.


Пътека № 265 - Лечение и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат


Необходими документи: епикриза от болница до 1 месец от пролежаването, ако има такава, на която е указана необходимостта от стационарна рехабилитация, с направление № 7, издадено от лекар-специалист лекувал пациента. Ако лицето е провеждало амбулаторно физикална терапия и рехабилитация, но не е постигнат достатъчен терапевтичен ефект, лекарят физиотерапевт издава амбулаторен лист с проведените процедури, необходимостта от по-нататъшно стационарно рехабилитационно лечение и направление № 7. В този случай документите трябва да се придружават от рентгенова снимка с давност 24 месеца, а при диагноза М 51.1 и електромиография.
Лечение по КП 265 - веднъж годишно. При условие, че пациентът се е лекувал по КП 265 и в рамките на същата година е получил травма с фрактура или е направил алопластика на става, може да бъде лекуван повторно по тази КП.
рентгенография, КАТ, ЯМР - с давност 24 месеца, придружени с оригинален или препис на рентгенов фиш, описание от рентгенолог /подпис/, точна дата, име на пациента и печат на лечебното заведение.


Пътека № 261 - Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни уврежданя и спинална мускулна атрофия


Необходими документи: епикриза от предхождащо лечение в МБАЛ.

 

При изчерпване на лимитите по клинични пътеки за съответния месец, се преустановява приемът на пациенти в лечебното заведение.

 

Настоящата резервация трябва да бъде потвърдена в 7-дневен срок преди постъпването. В противен случай същата се анулира.


Ако пациентът не постъпи за лечение до 12.00 часа на датата, посочена в резервацията, губи правото си за настаняване.


Резервацията е безплатна. Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лв. на ден, в случай че не са освободени или не са заплатили същата в друго лечебно заведение за настоящата година и доплащане на храна по 6.00 лв. на ден по желание.


За луксозна стая / с тераса / се доплаща 6.00 лв. дневно на човек по желание.