Бизнес Справка
СПОНД ЕООД

СПОНД ЕООД

Фирма: СПОНД ЕООД
Адрес: Благоевград, ул. Иван Гарванов 1
Телефон: 073884862
GSM: 0888600497, 0889926027
Email: spond@abv.bg
Интернет сайт: http://www.spondbg.com

СПОНД ЕООД

СПОНД ЕООД е дружество от водещи фирми с дългогодишен опит в осъществяването на комплексна противопожарна защита.
Дейността на дружеството обхваща целия процес на пожарозащита:
 • Проучване на противопожарното състояние на обекти;
 • Консултации при прилагането на действащете експлоатационни и сторителни противопожарни нормативи;
 • Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации, на пожароизвестителни и аварийни инсталации;

 • Противопожарно обследване на обекти на територията на цялата страна;
 • Предлагане и провеждане на мерки за отстраняване причините за пожари;
 • Създаване на организация по пожарна и аварийна безопасност;
 • Провеждане на инструктажи и обучения;
 • Изготвяне на пожаротехнически експертизи;
 • Юридическа консултация по всички въпроси, касаещи ПАБ;
 • Представителство пред органите на НСПБЗН от името на възложителя;
 • Информационно обслужване по въпроси, касаещи ПАБ;
 • Абонаментна подръжка на пожарогасители, на пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации, пожароустойчиви врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и други;
 • Доставки на противопожарно оборудване, защитно облекло, индувидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и други;
 • Изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни, аварийни и евакуационни системии инсталации, системи за видеонаблюдение, достъп и контрол и други;

 • Сервиз и изпитания на противопожарни уреди, съоръжениа и инсталации;
 • Съгласуване на изделия, съоръжения, инсталации, и др. с органите НСПБЗН.
Фирмата разполага с висококвалифициран екип и експерти притежаващи съответните сертификати, лицензи, разрешителни и др. за продуктите и дейностите, които предлага, което гарантира високо качество, конкуренти цени и продуктово разнообразие.
Всички предоставени от фирмата продукти или дейности са съобразени с конкретните и специфичните нужди на клиента, в синхрон с най-добрите европейски и световни практики и при съобразяване с изискванията на българското законодателство и международните стандарти.
Предлагани продукти:
 • Пожарогасители - правхови, водни, водопенни, с въглероден диоксид;
 • Пожарни касети и арматура - за открит монтаж и за вграждане;
 • Димоотвеждащи системи, димоотвеждане и димни люкове;

 • Приточни отвори (прозрачни /стъкло/ и плътни);
 • Пожарогасителни инсталации - водни и газови;
 • Пожароизвестителни инсталации - конвенционални, интерактивни, безжични;
 • Евакуационно осветление - луминисцентно или светодиодни осветители;
 • Огнезащитни състави за защита на дървени и метални конструкции;
 • Пожароустойчиви врати;
 • Лични предпазни средства - средства за дихателна защита, топлозащитни и противохимични облекла, работно облекло за различни среди, ръкавици, обувки, каски и други;
 • Указателни знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда;
 • Противопожарни депа;

 • Пожарни кранове;
 • Евакуационни лампи;
 • Хидранти;
 • Струйници;
 • Мотопомпи.