Бизнес Справка
СТМ Плюс - Служба по трудова медицина

СТМ Плюс - Служба по трудова медицина

Фирма: СТМ Плюс - Служба по трудова медицина
Адрес: София, ж.к. Дианабад, ул. Крум Кюлявков 15 А, бизнесцентър ет. 1, офис 2
Телефон: 028680511
GSM: 0888850396
Факс: 028680511
Интернет сайт: http://trudmedicina.com

СТМ ПЛЮС

СТМ - Плюс - Акредитиран орган за контрол и Трудова медицинаСТМ ПЛЮС ООД гарантира качествени и бързи услуги в следните направления:

 

 - комплексно обслужване по трудова медицина - текущо и оценка на риска с програма след оценка на риска;


 - всички видове измервания - осветеност, шум, микроклимат, импеданс (контакти), заземяване, мълниезащита, дефектно токова защита, съпротивление на изолацията и термографска камера - за обследване на разпределителни табла и сериозна помощ при течове;


 - всички видове обучения - първа помощ, безопасност и здраве при работа, Наредба РД 07-2;


 -  профилактични медицински прегледи при вас на място - след съответния договор;


 - трудово правни консултации;


 - незабавна реакция при проверка от Главна инспекция по труда.

 

Контакти:


Тел./ факс: 028680511
GSM: 0888850396
E-mail: stm_plus@abv.bg
E-mail: sofia_stm@abv.bg