Бизнес Справка
Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт

Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт

Фирма: Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт
Адрес: Монтана, бул. Трети март № 74, ет. 2, офис 2
Телефон: 096300646
GSM: 0887495132, 0894796823
Интернет сайт: http://www.valentkonsult.com
абонаментни счетоводни услуги монтана, валент консулт eooд, годишни счетоводни отчети монтана, годишно счетоводно приключване монтана, еднократни счетоводни услуги монтана, качествени счетоводни услуги монтана, компетентни счетоводители монтана, комплексно счетоводно обслужване монтана, обработка на данни със счетоводен продукт, осчетоводяване на документи монтана, предпочитана счетоводна компания монтана, препоръчана счетоводна къща монтана, препоръчана счетоводна фирма в монтана, пълно счетоводно обслужване монтана, справки декларации по зддс, счетоводител монтана, счетоводна отчетност монтана, счетоводни консултации монтана, счетоводни услуги монтана, счетоводни услуги на конкурентни цени монтана, счетоводно консултантска къща валент консулт, счетоводно консултантска къща монтана, счетоводно консултантски услуги монтана, счетоводно обслужване на добро ниво, счетоводно обслужване с перфектно качество, съставяне на счетоводни документи, фирма за годишно счетоводно приключване

ВАЛЕНТ КОНСУЛТ ЕОOД

Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, Монтана

 

Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт е доказано име, една от водещите на пазара с традиции в сферата на счетоводството и финансите, наложила се посредством качеството и коректността в своята работа.


Обхватът на дейност включва финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации. Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.Счетоводнa къща Валент Консулт обслужва много частни клиенти и фирми от различни сфери и отрасли на икономиката, изграждайки дългосрочно и стабилно партньорство с тях.

 

Разполага с екип от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност, подхождайки индивидуално към всеки клиент. Професионалисти, гарантиращи опазване на фирмената и търговската тайна, строга дискретност, изграждане и запазване на добър имидж на компанията Ви пред НАП и осигурителния институт.

 

За пълното обслужване на своите клиенти счетоводната компания разполага с всички съвременни технологии за комуникация, както и с електронен подпис.


Извършва трудово-правни и осигурителни консултации, регистрация по ЗДДС и други услуги, свързани с пълното счетоводно обслужване.

 

Предлага богат набор от счетоводни услуги: пълното счетоводно обслужване, заверка на финансови отчети, социални и здравни осигурителни вноски, ТРЗ и личен състав, годишно счетоводно приключване, фирмена регистрация, административни услуги, консултации и други услуги.


Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.


Предлагайки професионализъм и прецизност на работа, счетоводна къща Валент Консулт се наложи, като една от най - добрите в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор.

 

Счетовoдната компания се представлява от г-н Валентин Антимов в качеството на Управител.

 

 

УСЛУГИ

 

Счетоводна къща Валент Консулт притежава богат опит в областта на счетоводство.


Залага на висок професионализъм, лоялност и конфиденциалност по отношение на своите клиенти.


Високата квалификация на целия екип, позволява прилагането на прозрачност и високи стандарти, превръщайки знанията във финансови изгоди за клиентите.


Предлага широк набор от индивидуални услуги, както и такива в пакет:

 

 
ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 

 • Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, МонтанаОперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.

 

 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.

 

 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител.

 

 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.

 

 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.

 

 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

 

 
ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 

 

 • Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, МонтанаИзготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.

 

 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.

 

 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски.

 

 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета.

 

 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ.

 

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

 

 

 
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

 

 • Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, МонтанаИзготвяне и представяне на годишни финансови отчети.

 

 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.

 

 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

 

 

 
РЕГИСТРАЦИИ

 

 

 • Счетоводно-консултантска къща Валент Консулт, МонтанаПървоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията.

 

 • Регистрация по ЗДДС.

 

 • Инспекция по труда.

 

 • Комисия за защита на личните данни.

 

 • Национален осигурителен институт.

 

 • Данъчен Адрес.

 

 • Други.

 

 


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 

 • Събиране на документи от офиса на клиента.

 

 • Подаване на документи към различни институции.

 

 • Издаване на актуални състояния.

 

 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения.