Бизнес справка
Събиране на опасни отпадъци, вторични суровини в България
Бизнес справка | Събиране на опасни отпадъци, вторични суровини в България
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
Фирма ВАЛЕНТ предлага следните услуги:Транспортна дейностПреработка на отпадъчни нефтопродукти от почистване на резервоари за бензиндизелово горивоКотелно горивоТанкове на танкери и окислителни е
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ е акционерно дружество, основано с цел внедряване на най-добрите световни практики по управление на отпадъците и разработване на нови методи и технологии за третиране на отпадъци.&n
ХОСВИТАЛ
Акционерно дружество ХОСВИТАЛ е създадено в началото на 2008 година в гр. Пловдив. Основната дейност на дружеството е в областта на опазване на околната среда, транспортиране и третиране на опас
КРЕСМЕТАЛ
Фирма КРЕСМЕТАЛ се занимава с разделно събиране и изкупуване от място на отпадъци от опаковки, найлон, хартия, пластмаса, търговия с черни и цветни метали.С дълги традиции в сметосъбирането и сметоиз
ЕКО РЕСУРС Р
Фирма ЕКО РЕСУРС – Р е основана през 2004 г. с предмет на дейност сметосъбиране и сметоизвозване. Разполагаме със собствена база за сепариране и балиране и транспортна техника като сметос
ЕТ НИКОЛАЙ ПАВЛОВ-НИКИ
ET НИКОЛАЙ ПАВЛОВ е специализирана фирма за събиране на опасни отпадъци.Фирмата предлага следните услуги: - Събиране, транспорт и унищожаване на опасни отпадъци от лечебни заведе
УЕЙСТ КОНСУЛТ
УЕЙСТ КОНСУЛТ ЕООД е дружество, което се занимава със събиране, съхранение и транспортиране на опасни и неопасни производствени отпадъци, както и оказване на помощ по регистрация по РИОСВ. Фирмата ра
ТРАК - ТОП - РЕЦИКЪЛ
Фирма ТРАК ТОП РЕЦИКЪЛ е основана през 2006 год. Основната дейност на фирмата е извозване на отпадъци.Предлага следните услуги:Предоставяне на контейнери за събиране на строителни и битови отпадъци
АЛБРОН
АЛБРОН ООД е дружество, чиято основна дейност е изкупуването на отпадъци и отломки от черни и цветни метали, на вторична хартия и опасни отпадъци, третиране на отпадъците и тяхната продажба. Разполаг
МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД
МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД е създадена през 1959 година в гр. Монтана. Основната дейност на фирмата е събиране, транспортиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори до
БАНЕРИ
 • Римпекс ООД - Светът на огнеупорните материали
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • СТМ - ПЛЮС ООД
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Климат инженеринг ЕООД
 • Климат инженеринг ЕООД
 • Климат инженеринг ЕООД
НОВИНИ