Бизнес справка
Събиране на опасни отпадъци, вторични суровини в България
Бизнес справка | Събиране на опасни отпадъци, вторични суровини в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
Фирма ВАЛЕНТ предлага следните услуги:Транспортна дейностПреработка на отпадъчни нефтопродукти от почистване на резервоари за бензиндизелово горивоКотелно горивоТанкове на танкери и окислителни е
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ е акционерно дружество, основано с цел внедряване на най-добрите световни практики по управление на отпадъците и разработване на нови методи и технологии за третиране на отпадъци.&n
ХОСВИТАЛ
Акционерно дружество ХОСВИТАЛ е създадено в началото на 2008 година в гр. Пловдив. Основната дейност на дружеството е в областта на опазване на околната среда, транспортиране и третиране на опас
ФЕН ЕООД
ФЕН ЕООД е дружество, което предлага на своите клиенти следните услуги:Изкупувaне, събиране и обрaботка на всички видове втoрични сурoвини;Търговия с черни и цветни метали;Разчистване и извозван
МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД
МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД е създадена през 1959 година в гр. Монтана. Основната дейност на фирмата е събиране, транспортиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори до
КРЕСМЕТАЛ
Фирма КРЕСМЕТАЛ се занимава с разделно събиране и изкупуване от място на отпадъци от опаковки, найлон, хартия, пластмаса, търговия с черни и цветни метали.С дълги традиции в сметосъбирането и сметоиз
ЕКО РЕСУРС Р
Фирма ЕКО РЕСУРС – Р е основана през 2004 г. с предмет на дейност сметосъбиране и сметоизвозване. Разполагаме със собствена база за сепариране и балиране и транспортна техника като сметос
ЕТ НИКОЛАЙ ПАВЛОВ-НИКИ
ET НИКОЛАЙ ПАВЛОВ е специализирана фирма за събиране на опасни отпадъци.Фирмата предлага следните услуги: - Събиране, транспорт и унищожаване на опасни отпадъци от лечебни заведе
УЕЙСТ КОНСУЛТ
УЕЙСТ КОНСУЛТ ЕООД е дружество, което се занимава със събиране, съхранение и транспортиране на опасни и неопасни производствени отпадъци, както и оказване на помощ по регистрация по РИОСВ. Фирмата ра
ТРАК - ТОП - РЕЦИКЪЛ
Фирма ТРАК ТОП РЕЦИКЪЛ е основана през 2006 год. Основната дейност на фирмата е извозване на отпадъци.Предлага следните услуги:Предоставяне на контейнери за събиране на строителни и битови отпадъци
АЛБРОН
АЛБРОН ООД е дружество, чиято основна дейност е изкупуването на отпадъци и отломки от черни и цветни метали, на вторична хартия и опасни отпадъци, третиране на отпадъците и тяхната продажба. Разполаг
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ