Бизнес Справка
ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ

ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ

Фирма: ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ
Адрес: Димитровград, ул. Груди Кирков 1
Телефон: 036916035, 036916777
GSM: 0888335989, 0877335989
Интернет сайт: http://www.technostroy-bg.com

ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ

ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е дружество, специализирано в:
 • производството на нестандартни изделия от въглеродни, неръждаеми и специални стомани, цветни метали и др.;
 • извършване на капитални ремонти в металургията, енергетиката, химическата и минната промишленост;
 •  изработка и монтаж на стоманени конструкции, тръбопроводи и други метални изделия;

 

 •  извършване на електро-монтажни дейности в промишлеността и строежи от енергийната инфраструктура;
 •  поддръжка, ремонт и преустройство на промишлени и битови парни и водогрейни котли;
 •  производство и монтаж на стоманени газопроводи и газови инсталации.
Производствено-административната база на фирмата се намира в с. Черноочене, обл. Кърджали. Базовият завод е оборудван с машини за производство на нестандартни метални изделия и метални конструкции. Произвеждат се нестандартни изделия от разнообразни видове метали.
През 2006 г. във фирмата е разработена и внедрена Система за управление на качеството, която удовлетворява изискванията на стандарта ISO 9001:2000, за което получи сертификат.
През 2009 г. Фирмата е ресертифицирана по стандарт ISO 9001:2008.

Технострой инженеринг ЕООД е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № Х047 като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на:
 • парни котли с работно налягане до 2,0 МРа и водогрейни котли;
 • съдове, работещи под налягане;
 • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
 • стоманени газопроводи и газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове;
 • стоманени разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, стоманени промишлени газови инсталации и газови уреди за природен газ и автомобилни газови уредби за компресиран природен газ;
 • козлови и мостови кранове и релсовите пътища към тях и кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили.
Фирмата притежава Удостоверение № I NV 009846 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
 • първа група строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 • строежи от първа до пета категория.
Притежава също Удостоверение № III NV 002582 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
 •  трета група строежи от енергийната инфраструктура;
 •  строежи от трета категория.

 

 

Както и Удостоверение № V NV 006651 за вписване в Централния професионален регистър на строителя на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:
 •  пета група отделни видове СМР.

 

Дружеството е член на Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българската търговско-промишлена палата, Камарата на строителите в България.

Адрес:

с. Черноочене 6701, обл.Кърджали
тел. 036916777
office@technostroy-bg.com
www.technostroy-bg.com