Бизнес справка
Трудова медицина в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
БЕЛЕР МЕДИКЪЛ
БЕЛЕР МЕДИКЪЛ е службата по трудова медицина, пререгистирана през 2008 година на основание Удостоверение № 018-1 от 23.04.2008, издадено от Министерство на здравеопазването. Фирмата развива своята д
МЕДИКО - КОНСУЛТ
СТМ МЕДИКО - КОНСУЛТ ООД е дружество, което осъществява чрез договор, задължително за всяко предприятие, годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо:Разработка на мерки за отсраня
ГУМИ ЕВРОПА
ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ ЕВРОПА развива своята дейност от 1991 година. Стремим се винаги да предлагаме най-доброто – и като продукт, и като услуга, и като цени. За нас е важно доверието на клиен
ГАЛИМЕД
Службата по трудова медицина подпомага и консултира работодателите в организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето
СТМ ТИЙМКОД
СТМ ТИЙМКОД свързва в дух на екипност, социална отговорност и човешки взаимоотношения амбициите на екип от сериозни професионалисти в своите области, да предоставят уменията знанията си като доб
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - ЛТМ
Службата по трудова медицина - ЛТМ е служба с предимно превантивни функции, като подпомага и консултира работодатели, комитетите и групите по условията на труд в планирането, организирането и изпълне
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА - СЛАЙ 2008
СТМ СЛАЙ 2008 ЕООД е основана през 2008 год. Фирмата се състои от две независими звена - Акредитиран орган за контрол, извършващ контрол на факторите на работната среда и Служба по трудова медиц
СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА
СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА се намира в гр.Стара Загора. Екипът на дружеството се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит. Клиенти
СТМ САНСИ
САНСИ ООД е служба по трудова медицина, създадена през 2004 година. Екипите ни работят в силно конкурентна среда. Фирмата е пререгистрирана с удостоверение № 019-1/01.04.2008 година, издадено от Мини
ЛОТ ИНС ЕООД
ЛОТ ИНС ЕООД е дружество, регистрирано през 2001 година. От създаването си работи в областта на здравословните и безопасни условия на труд.Към дружеството е Акредитиран орган за контрол, съгла
Фирма ПРАКТИК ХД е акредитиран орган за контрол предлагаща следните усуги:Контрол на физични фактори:- Измерване на осветление- Измерване на микроклимат - (температура, относителна влажност и скор
ИКОНОМИКС М
Фирма Икономикс е основана през 2001 г. с основна цел да осигури на своите клиенти висококачествени услуги промотиращи здравословни и безопасни условия на труд за техния персонал.
ЛОТ КОНСУЛТ
ЛОТ КОНСУЛТ е първата специ­ализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд. Предлага следните услуги:Служба по трудова медицинаОрга
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ