Бизнес Справка
УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ

УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ

Фирма: УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ
Адрес: София, ж.к. Дървеница, бл. 15, вх. Г, ет. 1
Телефон: 028861203, 028860562, 028863237
Интернет сайт: http://www.unisyst.bg

УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ

УНИСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ е фирма, създадена през 1993 година, специализира в производството и разработката на уреди и системи за автоматизация.

 

Производствената програма на фирмата включва едноканални процес-монитори, многоканални измерващи, сигнализиращи и регистриращи уреди, промишлени регулатори, вторични електронни уреди за измерване на разход на газ, пара, топла вода, нормиращи преобразуватели за термодатчици, калибратори и други.

 

Разработката и производството на уреди и системи се основава на съвременна елементна база и използването на модерни технологии.

 

През изминалите години се утвърди като сериозен партньор на големите промишлени предприятия в България: Лукойл Нефтохим ЕАД, Овергаз ЕАД, Булгаргаз ЕАД, ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД, АГРОПОЛИХИМ ЕАД и АЕЦ Козлодуй ЕАД, Кремиковци др.

 

Важен момент в дейността на фирмата е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите изделия, както във функционално, така и в метрологично отношение.

Нашата крайна цел е удовлетворяване изискванията на клиентите при стриктно спазване на съществуващите в страната стандарти и нормативни документи по отношение на качеството, както и удовлетворяване на високите изисквания на европейските норми.

 

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 от SGS - Белгия от началото на 1999 год. , а от 2002 год. по - ISO 9001:2000. Гарантирането на качеството фирмата постига посредством непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците си, привличане на млади специалисти и специализирането им по проблематиката на фирмата, създаване на собствена лабораторна база за проверка на всяко изделие, както във функционално, така и в метрологично отношение, създаването и развитието на професионални отношения с водещите в страната организации за контрол на качеството на продукцията - Национален център по метрология, акредитирани лаборатории и др.

 

Доброто име на фирмата се поддържа и от осигурения качествен и експедитивен гаранционен и следгаранционен сервиз.

 

От 1996 година към фирмата е създадена лаборатория за калибриране на средства за измерване на електрични величини, а с последния сертификат Рег. № 1-ЛК (17) от 04.04.2003 год. на "ИА БСА" за акредитация съгласно БДС ISO/IEC 17025:2001 бе разширен обхватът.

 

В момента се извършва калибриране на: постояннотокови електрични величини, електрическо съпротивление, температура, налягане и вторични преобразуватели.

 

От 1997 година е създадена и лаборатория за проверка на средства за измерване на електрични величини, обем и разход. С последната заповед № А-0-3/18.02.2004 год. Държавната Агенция за Метрология и Технически надзор същата бе оправомощена да извършва първоначална и последваща проверка на устройствата на разходомери на газ и компонентите на топломери. За шестгодишното си съществуване двете Лаборатории доказаха високата си техническа компетентност и са сред водещите Лаборатории в страната. Еталонното оборудване на лабораториите е на най-високо съвременно техническо ниво и съчетано с въведените нови форми на осигуряване и управление на качеството, прилагането на съвременни валидирани методики за калибриране и проверка са гарант за високото качество на услугите, за което говорят и отзивите на нашите клиенти голяма част, от които са сериозни дългогодишни клиенти като: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Овергаз и неговите подразделения, Топлофикация с всичките си подразделения в страната и др.

 

Предлагани продукти и услуги:

 

Контролно измервателни уреди:

 

 • Едноканални Процес монитори - US300, US3000;
 • Едно и двуканални Процес индикатори - IND100, IND101, IND110, IND100 LCD;
 • Многоканални процес индикатори - MT100;
 • Промишлени Регулатори - CU200, CU210, CU250, CU300;
 • Регистратори - RU200;
 • Индикатори и Контролери за температура с конкретно приложение - US501TRC, - US501TU, US501TRM-M, CU505, CU510;
 • Мултиплексори - MUX8, MUX8 - LC, DS100TU;
 • Нормиращи Преобразуватели - US201, US208, US202GM, US203-1, US207 - 5, US600, PIC100, PUC100, US501TR, LT200;
 • Вторични преобразуватели за разход CF300, CF600;
 • Калибратори CAL100;

 • Захранващи блокове - POW24V/ 30mA, 300mA, 1A, 3A;

Операторски станции.

Нестандартно оборудване.

Комплексни доставки на КИП и А.

Инженеринг.

Консултации.