Бизнес Справка
Фондация Уникалните деца на Видин

Фондация Уникалните деца на Видин

Фирма: Фондация Уникалните деца на Видин
Адрес: Видин, ж.к. Гео Милев, бл.12, вх.Д, ет.5, ап.103
Телефон: 094601678
GSM: 0882422778
Email: fudv@abv.bg

Фондация "Уникалните деца на Видин" работи в областта на подпомагането на на децата с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания и техните семейства. Дейността на Фондацията цели да облекчи проблемите, стоящи пред децата и техните близки.

 

 


Дневният център за деца с увреждания към Фондацията, създава подходящи условия за корекционно-компесаторна работа с децата, подобрявайки тяхното физическо, интелектуално, речево и емоционално състояние.

 

 

Фондацията работи с идеята, посредством работата и грижите си, тези деца да придобият полезните за тях навици и умения, както и да се интегрират в системата на масовите училища и детските заведения.

 

 

Фондация "Уникалните деца на Видин" предлага следните услуги: ДЦДУ - Дневна грижа  с капацитет 20 деца от 0 до 18-годишна възраст; ДЦДУ - Седмична грижа с капацитет 20 деца от 0 до 12-годишна възраст и ДЦДУ "Пролет" с капацитет 15 деца от 3 до 18-годишна възраст.

 

 

В заниманията, провеждани с децата, от изключително значение е вземането на активно участие от страна на семействата на децата и младежите с увреждания.

 

 

Фондация "Уникалните деца на Видин" оказва подкрепа на роднините на увредените деца в морален и социален план.