Бизнес Справка
ЦЕНТРУМ ГРУП ООД

ЦЕНТРУМ ГРУП ООД

Фирма: ЦЕНТРУМ ГРУП ООД
Адрес: София, кв. Орландовци, ул. Първа българска армия 135
Телефон: 070012111
Интернет сайт: http://www.centrum-group.com

ЦЕНТРУМ ГРУП ООД

ЦЕНТРУМ ГРУП ООД е дружество, основано през 1992 година. Притежава индивидуална лицензия с № 201-06049/28.06.2006 за изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за радио и телевизионен сигнал и предоставяне на далекосъобщителни услуги. 
Има утвърдена инвестиционна програма с крайна фаза 2012 година, която включва:
 • Достигане на 96% покритие в София-град;
 • Въвеждане в експлоатация на най-нови технологии като разпространение на програми в стандарта “High Definition”;
 • Конструирани по интерес цифрови пакети;
 • Интерактивна телевизия с двупосочна връзка – интернет, световно радио и други;
 • Разработва се авангардна дигитална система, която да осигури на учениците от средните училища “online” връзка с интернет пространството. Същата предлага неограничен достъп до знание и възможност за родителски контрол върху учебния процес, изцяло съобразен с новите изисквания, наложени към днешна дата от Министерство на образованието;
 • Също така се работи по нова и неприлагана до момента оптична мрежа, която да осигури постоянна връзка с изключителна сигурност между основните образователни центрове в цялата страна.
Предлагани услуги:
 • АНАЛОГОВА ТВ + ИНТЕРНЕТ КАБЕЛЕН МОДЕМ (12 месеца);
 • ЦИФРОВА ТВ+ АНАЛОГОВА ТВ + LAN ИНТЕРНЕТ 35Mbps (18 месеца);

 • ЦИФРОВА ТВ+ АНАЛОГОВА ТВ +  ИНТЕРНЕТ С КАБЕЛЕН МОДЕМ (18 месеца);
 • БАЗОВ ЦИФРОВ ПАКЕТ+LAN ИНТЕРНЕТ 35 Mbps (12 месеца);
 • ЦИФРОВА ТВ+ АНАЛОГОВА ТВ + LAN ИНТЕРНЕТ 35Mbps (безсрочен);
 • ЦИФРОВА ТВ+ АНАЛОГОВА ТВ +  ИНТЕРНЕТ С КАБЕЛЕН МОДЕМ (безсрочен).