Бизнес справка
Инженерни дейности в България
Бизнес справка | Инженерни дейности в България
Инженерни дейности 1-15 от 28 в България
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
 • Български газов център ЕАД
АГРОМЕЙТ ООД
АГРОМЕЙТ ООД е дружество, чиято основна дейност е свързана със селското стопанство, промишлеността и икономиката:производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция;нау
ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ
Компания ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ е лидер в производството на алуминиева, PVC дограма, алуминиеви конструкции, алумиеви композитни панели, окачени фасади, фасадни облицовки от керамика, елементни фасади, слънце
Фирма ГЕОВОД се занимава с хидрогеоложко проектиране. Фирмата разполага със специализирана сондажна апаратура, подходяща за всички видове ядково проучвателно сондиране,хидрогеоложко сондиране
СД ЕМА СТАНЧЕВ И СИЕ
СД ЕМА СТАНЧЕВ И СИЕ е фирма, регистрирана през 1990 година. В момента съдружници са д-р Станчо Симеонов (баща) и инж. Симеон Станчев (син) - Управител. Дружеството е специализирано в проучван
ИТА КОМ
ИТА КОМ ООД е инженерингова компания, създадена през 2001 година. Тя е една от водещите в производството на абонатни станции. Основната дейност на фирмата е съсредоточена в:Проектиран
МИКС КОНСУЛТИНГ ИНГ ГРУП АД
Дружество МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП АД извършва проектиране, строителство, обзавеждане и оборудване на комплексни обекти. Дружеството се представлява от изпълнителния директор инж. Румен
АЙВА - Б ЕООД
АЙВА - Б ЕООД е дружество, основано през 2004 година като еднолично дружество с ограничена отговорност и предмет на дейност – Проучване и проектиране, консултантска дейност, оценки на недвижими
КАД КАС
КАД КАС ЕООД, като регионален представител за северна България на на FAAC SpA - Италия, предлага пълен инженеринг за техните продукти: бързи, стандартни и натоварени барие
ВЕХРУС
Фирма ВЕХРУС ЕООД е основана през 2005 г. Фирмата е вписана в ЦПРС , член на Камарата на строителите в България. Има издадена Лицензия за извършване на обществен превоз на товари в страната. &n
ГАРАНТ ЕКСПРЕС 90
Фирма ГАРАНТ - ЕКСПРЕС 90 е основана през 1990 год. Основната дейност на фирмата е свързана с ремонт на всички видове асинхронни и постояннотокови ел. двигатели, генератори, потопяеми помпи, алтернато
ЕНЕРГОТЕХ ООД
Енерготех ООД е инженерингова фирма, занимаваща се с проектиране, монтаж и експлоатация на съоръжения с повишена опасност. Техническият надзор се извършва при подадена заявка и сключен до
БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА
БИГ АД развива своята дейност в няколко направления:Инженерингова дейност - проектиране на изделия, прототипиране, инженерни анализи, техническа документация;Производство на инструментална
ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е дружество, което следва тенденциите на развитие и увеличаване на пазарните позиции. Основни дейности:строително-изпитвателна лаборатория;консултантски усл
Инженерни дейности 1-15 от 28 в България
БАНЕРИ
 • Римпекс ООД - Светът на огнеупорните материали
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Сий Лаб - гр. Варна
 • СТМ - ПЛЮС ООД
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Ресторант Рони бар и Грил - гр. Пазарджик, Обедно и основно меню, Кетъринг
 • Климат инженеринг ЕООД
 • Климат инженеринг ЕООД
 • Климат инженеринг ЕООД
НОВИНИ