Бизнес Справка
CBN - PANNOFF, STOYCHEFF & CO

CBN - PANNOFF, STOYCHEFF & CO

Фирма: CBN - PANNOFF, STOYCHEFF & CO
Адрес: София, София
Телефон: 029628376
GSM: 0878728376
Интернет сайт: http://www.cbn-bulgaria.com

CBN - PANNOFF, STOYCHEFF & CO

CBN - PANNOFF, STOYCHEFF & CO е независима изследователска агенция за пазарни проучвания и секторни бизнес анализи. Създадена е през 1991 год. в гр. София, България.

Предлага :
1.  Информационни сервизи, услуги, издания

 • ICT Markets – Изчерпателно годишно маркетингово изследване на най-бързо развиващия се сектор – Информационни и Комуникационни Технологии,  от периода 1992 г. до днес (от 1996).
 • IT Survey – Годишно проучване на между-фирмения пазар на компоненти, компютърни системи,  периферия и модули в България. Изследване на отношенията между фирмите-дилъри и дистрибутори (от 1997).
 • ERP Markets – Ежегодното маркетингово изследване съдържащо  класации, резултати, пазарни дялове за ERP пазарът и бизнесът в България – клиенти, обем, интегратори, продукти, прогнозни данни. (от 1996).
 • Business ranks & analytics Bulgaria – Класации на Топ компаниите, опериращи на територията на България, по приходи,  печалба, активи (от 1992). Класация Топ_100 на Технологичния бизнес в страната. Селекции на водещите компании от  сектори в икономиката на страната (от 1995).
 • VIP Business – “Business to Business” база данни с около 3 000 фирми, включваща топ компании в България, от над 70 сектора, около 500 фирми работещи в сектора за ИКТ;  юридическа информация; икономическа информация; описателен профил;  адреси, телефони директори ИКТ; e-mails, факсове, web-адреси и други (поддържа се от периода 1991).
 • ICT Trade – Тримесечен сервиз на българския  износ и внос на пазара на ИКТ според митническа оценка; прогнозни резултати (от 1992).
 • Регистър на обществените поръчки – Сервизът обхваща  поръчки провеждащи се в сектора за ИКТ, техните  изпълнители, възложители условията на договорите и стойността им са от периода  2000год.
 • Участия в конференции, семинари, презентации – Представяне на пазарна информация пред гости и участници на мероприятия, отбелязващи отчитане на финансова година, годишнина, представяне нови продукти, дилърски семинари и др. (от 2001).
 • ICT Analyst – Издания с независими и професионални анализи на пазара за ИКТ в България. Предназначено е за VIP персоните в чуждестранните представителства, дистрибуторите и дилърите на ИКТ техника в страната. Изданието включва аналитичната част, тенденции, прогнози, ключови играчи, фигури, таблици и др. Излиза веднъж годишно (издава се от 2004).

 

2.  Самостоятелни издания

 • ICT Analyst - Издания с професионални и независими анализи на пазара за ИКТ в България. Предназначено е за VIP персоните в чуждестранните представителства, дилърите и дистрибуторите на ИКТ техника в страната. Изданието включва аналитичната част, прогнози,  тенденции, ключови играчи, таблици, фигури и др. Издава се от 2004 год. Веднъж годишно излиза.
 • Business Guide - 1-ви и 2-ри том на справочника, представящ най-големите компании в страната, подредени по приходи, в 25 класации [съответно за 2001 и 2002 г.]: България-всички бизнес сектори, Услуги, Търговия, Производство,  Чуждестранни компании и още 20 сектора от икономиката на страната от периода 2003 г.

 

3.  Съвместни издания

 • 1998-2000 – 13 списания с анализи, посветени на големите изложбени форуми в областта на Информационните, Комуникационните Технологии  в България.
 • 2001 – “Бяла книга на ИКТ в България”, включваща анализи за 11 сегмента на ИКТ; представяне на 128 фирми; интервюта с Президента на Република България и посланиците на Япония и САЩ в България. Изданието е двуезично;
 • 2002-2003 – 5 списания, анализиращи пазара на ИКТ в България;
 • 2007-2008 – 2 списания “Terabyte” с класации на водещите ИКТ компании в България;
 • 2008 – 3 списания класиращи водещите Топ 100 компании в България [по приход за 2006]: „Най-големите производители”, „Най-големите дистрибуторски компании” и „Най-големите сервизни компании”;
 • 2008 – годишно списания “Строителство & недвижими имоти” с класации на водещите компании в строителния бизнес в България [по приход за 2007];


4.  Изследователски проекти

 • Застрахователният пазар в България. Общ анализ на финансовите резултати за периода 1995-1998 г. (1999 г.)
 • Изследователски проект за пазара в България на лазерни и мастилено-струйни принтери и консумативите за тях (1998 г.)
 • Изследователски проект за пазара на ИТ сред корпоративния бизнес в България (1997 г.)
 • Изследователски проект за отношенията между фирмите-дилъри и вносители на българския компютърен пазар (1997 г.)
 • БАИТ и пазарът на ИКТ в България (2005, 2006)


5.  Публикации, Цитати, Отзиви

 • Специализирани издания за информационни и комуникационни технологии
 • Вестници
 • Електронни медии
 • Списания


6.  Специализирани финансови и бизнес издания

 • Ежедневни
 • Седмични
 • Месечни
 • Годишни
 • Електронни медии


7.  Неспециализирани издания

 • Ежедневни
 • Книги, Каталози, Сборници
 • Електронни мрежи и системи
 • Телевизии и радиа