Бизнес справка
milmex
Бизнес справка | milmex
Милмекс ООД - шоколадова фабрика
Милмекс ООД стартира дейност през 1994 година, като работилница за шоколадови изделия. Динамичното си равитие дължи на умелото управление на ръководния екип и уникалните шоколадови изделия, р
НОВИНИ