Бизнес справка
Държавни организации в България
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
  • ЗОО ГРУП - БГ ООД
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЕООД
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ /НИИСМ/ е основан като самостоятелна научно-стопанска организация на 01.01.1963 година.Основните научни звена-секции са обособени по
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ
ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ е създаден през 1929 година като Опитна и контролна станция по овощарство в най-стария център за производство на плодове в България. Нуждата от опитна станция в Кюст
ЮЗДП ДИКЧАН
Фирма Експресинтерконтакт - Табаков Хънтинг Бюро е с над 30 годишен професионален опит в организиране на ловни пътувания в България, Румъния, Турция, Австрия, Хърватска, Африка, Аляска, Русия, Камча
МЕГАКОМЕРС
Дирекция за оценяване на съответствието със съществените изисквания на везни с неавтоматично действие.Дирекцията започва своята дейност на 22.02.2007 година с разрешение № 044 – ОС / 22.
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СОФИЯ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СОФИЯ е териториално поделение на Югозападно Държавно предприятие към Министерство на земеделието и храните.Площта на територията на ДГС София е 65390 ха, в това число 4
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША е поделение на Изпълнителната агенция по горите към Министерството на земеделието и храните.Като администрация, но под друго име, тя функционира от 1935 година &nda
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЪРДЖАЛИ
РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (РЗИ) е структура на Министерство на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на област Кърджали.РЗИ е създадена с ПМС № 1 от 06.01.20
ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА БАН
ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН е създаден през 1948 година. Основатели са академиците Николай Райнов, Елин Пелин, Людмил Стоянов, Константин Петканов, Николай Лилиев, Петър Динеков. Институтът
БАНЕРИ
  • Зоо Груп - БГ ООД
  • Зоо Груп - БГ ООД
НОВИНИ